FTX – ventilation

FTX – Från och Tilluft med värmeväXling.

Ett passivhus konstruktion bygger på ett välisolerat, tätt klimatskal med få köldbryggor tillsammans med ett FTX-system.
Ett FTX-system återvinner värmen i innomhusluften genom att möta den utgående luften med den inkommande kalla och friska luften. I systemet överförs värmeenergin. På så sätt kommer alltså varm frisk luft in i huset och den använda kalla luften skickas ut. Detta leder till en energiåtervinning på upp till 95%. Sunt förnuft, helt enkelt.

Besöksadress:
Flygeltofta Gård
Häljarp
Postadress:
Box 21
261 22 Landskrona
Tele: 0418 48 60 40
Epost: info@emrahus.se