Lufttäthet i passivhus

När man bygger ett passivhus är det många detaljer som måste tänka på och som ska utföras med noggrannhet för att helheten ska bli ett energisnålt passivhus.

De tre viktigaste är; extremt bra isolering, få köldbryggor och ett lufttätt klimatskal. I korthet gör det lufttäta klimatskalet att FTX ventilationen (som har återvinning av den befintliga rumsvärmen) fungerar optimalt, minskar värmeläckaget och tar bort kalldraget.

Passivhuskraven enligt FEBY vid provtryckning av passivhus är 0,5 l/s och som jämförelse kan vi nämna att vårt passivhus Villa Atrium i Borlänge fick ett resultat på 0,038 l/s eller vår villa i Stångby som fick 0,03 l/s. Det är vår expertis och vårt Cten Byggsystem tillsammans med fantastiska entreprenörer som gör ett rekord av den kalibern möjligt!

1passivhus atrium copy

Besöksadress:
Flygeltofta Gård
Häljarp
Postadress:
Box 21
261 22 Landskrona
Tele: 0418 48 60 40
Epost: info@emrahus.se