Emrahus på FacebookEmrahus på InstagramEmrahus TV

Emra gruppen

Emra gruppen AB

Box 21
261 22 Landskrona
www.emragruppen.se

Emra gruppen AB är moderbolaget i Emra gruppen koncernen som idag innefattar fyra bolag. Koncernen har starkt fokus på fastighets- och byggbranschen med bolag som har både lokalförankring och bolag som har verksamhet i större delar av Sverige. Bolagen i Emra gruppen ska i största mån ha synergieffekter av varandra och arbeta för bolagsöverskridande kompetens och mål.

Koncernen har idag nyckelpersoner med olika kompetensområden som arbetar för och med samtliga bolagens utveckling och drift. Gemensam målsättning för bolagen i koncernen är starka samarbeten med konsulter, byggentreprenörer, arkitekter, försäljnings agenter och leverantörer samt energi och miljö tänk i hela byggprocessen.

Besöksadress:
Flygeltofta Gård
Häljarp
Postadress:
Box 21
261 22 Landskrona
Tele: 0418 48 60 40
Epost: info@emrahus.se