Emrahus och Agenda 2030

Vi har ett stort samhällsengagemang och vill bidra till en mer hållbar och jämlik värld med våra kloka och schyssta LSS-boenden. Här kan du läsa om hur vår verksamhet bidrar till de globala målen i Agenda 2030.

 

God hälsa och välbefinnande

Agenda 2030 mål 3Människor behöver en god hälsa för att nå sin fulla potential, så enkelt är det. Våra LSS-boenden är framtagna med hjälp av experter inom psykologi, neurodesign, kognitiv tillgänglighet och arkitektur för att bidra till just bättre hälsa och välmående.

Våra boenden har ett extremt bra inomhusklimat (eftersom vi bygger med passivhusteknik) vilket har en positiv effekt på hälsan. Husen är också väldigt täta vilket leder till mindre buller och oljud. Våra nyare LSS-boenden är dessutom utrustade med Human Centric Lighting som bidrar till hälsa och välbefinnande genom att imitera naturligt dagsljus.

Minskad ojämlikhet

Agenda 2030 mål 10Vi arbetar för att personer med funktionsnedsättningar inte ska lämnas utanför utvecklingen i samhället. Med innovativ teknik och samarbeten med experter skapar vi LSS-hem som ger bästa möjliga förutsättningar för de boende att blomstra.

Genom vårt dotterbolag Boet, ett digitalt verksamhetsstöd för LSS-boenden, bidrar vi även till de boendes självständighet. Vi arbetar också opinionsbildande för att ge personer med funktionsnedsättningar mer plats i samhällsdebatten.

Hållbara städer och samhällen

Agenda 2030 mål 11Växande städer för med sig stora möjligheter men också utmaningar och det är viktigt att bemöta inflyttningen till städerna på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

Vi bidrar till social hållbarhet genom att skapa kloka och schyssta hem till några av samhällets mest sårbara individer. När dessa personer får rätt förutsättningar kan de vara en tillgång till samhället.

Eftersom vi bygger våra LSS-boenden som passivhus med tåliga, hållbara material bidrar vi till ekologisk hållbarhet med minskade utsläpp och minskad konsumtion av jordens resurser.

Vi bidrar till en ekonomiskt hållbar utveckling ur framför allt två perspektiv. Genom att bygga bort en del av underskottet på LSS-boenden i Sverige behöver inte kommunerna betala lika mycket vite till staten. Och våra passivhus har extremt låga driftskostnader vilket leder till besparingar över tid.

Läs mer om hur vi jobbar med de olika delarna av hållbarhet under Emramodellen.

Bekämpa klimatförändringarna

Agenda 2030 mål 13Vi måste bygga hållbart om vi ska lyckas bekämpa klimatförändringarna. Passivhus är en certifierad miljövänlig byggmetod som leder till extremt energisnåla hus. Vi använder också naturliga material i så stor utsträckning som möjligt och undersöker ständigt bättre och mer klimatsmarta alternativ till de material vi har idag.

Vi erbjuder utöver detta en rad gröna tillval till våra kunder som är enkla att göra. Solceller, sedumtak och energi- och vatteneffektiva installationer är några av dem. På så sätt hjälper vi våra kunder att göra miljömässigt hållbara val.

Vi jobbar med färdigdesignade typhus som vi kan återupprepa och vi optimerar hela tiden våra processer. Det leder till mindre materialspill och mer energieffektiva byggprocesser.