Emrahus på Facebook Emrahus på Instagram Emrahus TV

Emrahus nyheter

Arkiv

En trygg bostad kan minska stress – intervju med Bo Hejlskov Elvén

Här nedan kan du ta del av en intervju som gjordes med Bo Hejlskov Elvén till vårt magasin “Framtidens LSS-boende”!

Emrahus LSS-boende planeras utifrån de boendes perspektiv med trygghet och flexibilitet i lägenheterna.
– Ju större svårigheter en person har, desto bättre fysisk miljö måste vi erbjuda, säger den leg. psykologen Bo Hejlskov Elvén som är rådgivare i projektet.

Emrahus LSS-boende som passivhus är ett bra exempel på hur man kan bygga in trygghet och flexibilitet i den fysiska miljön. Husen är planerade i samarbete med vårdgivare med stor erfarenhet inom vården. Legitimerade psykologen Bo Hejlskov Elvén är en av experterna.
– Byggnadens utformning har oerhört stor betydelse för människors beteende. Det innebär att alla påverkas av fysiska ramar, men att graden av påverkan ökar med funktionsnedsättningen.
Psykologen Bo Hejlskov Elvén handleder och coachar i pedagogiken lågaffektivt bemötande vid problemskapande beteenden hos barn, unga och vuxna. I korthet handlar det om att skapa en miljö präglad av lugn och positiva förväntningar för att minska stress. Målgruppen är personal som jobbar med människor med autism, ADHD, utvecklingsstörning eller psykiatrisk vård.

Leva självständigt liv
Emrahus övergripande mål med LSS boendet är att hyresgästerna ska leva ett självständigt liv trots funktionshinder. Vid planeringen av husen utgår man från de boendes perspektiv och man har tillgång till service och stödpersoner som ett LSS-boende erbjuder.
Emrahus passivhus har mycket låga driftskostnader och målet är också att hjälpa kommuner att tänka miljösmart och sänka energianvändningen.

Enplanshus i Gävle
Den första satsningen på ett passivhuscertifierat LSS-boende finns i Gävle. Ett enplanshus med sex privata lägenheter på vardera 42 kvm med eget kök, badrum och altan. De boende har tillgång ett gemensamt allrum, en inglasad vinterträdgård och de anställda har rymliga personalutrymmen.
En del som bor i LSS gruppboende är mer känsliga för miljöfaktorer än andra. Det kan handla om att vara överkänslig för ljud eller ljus, man kan vara underkänslig för temperatur och ha svårigheter att filtrera och vänja sig vid intryck.
– Ljudkänsligheten är ofta en jättestor stressfaktor. Därför bör man satsa ordentligt på ljudisolering redan från byggstarten, säger Bo Hejlskov Elvén.
– Emrahus passivhus är välisolerade med extra tjocka väggar och tak, det gör att det blir mycket tysta lägenheter som varken tar in ljud utifrån eller mellan lägenheterna.

bo hejlskov elven om emrahus

Känslighet för ljus
Känslighet för ljus kan vara en annan stressfaktor. Lägenheterna har stora fönster som kan skärmas av och skapa ett mjukt ljus.
– Det viktigaste är att man får en jämn belysning i lägenheten. Antingen bör det finnas fönster från två håll eller att man arbetar med ljuset inne i lägenheten och kanske ljusa upp en vägg, säger Bo Hejlskov Elvén.
Färger och material har varit viktigt vid planeringen av LSS-boendet. Den Londonbaserade arkitektfirman GA Archies har experimenterat med färger i boende med personer med autism och kommit fram till att naturliga material, mjuka pasteller och jordfärger är det som ger mest ro och minst konflikter.
Husets gemensamma utrymmen är uppdelade i två klimatzoner, en inre med ett behagligt ”året-runt klimat” och en yttre som är en sluss mellan ute och inne. Den yttre zonen fungerar som en vinterträdgård eller allrum när temperaturen tillåter.
– Passivhus har ett jämnare inomhusklimat än konventionella huslösningar, konstaterar Bo Hejlskov Elvén.

Planlösningen viktig
Lägenheterna har extra stora badrum och en hall som kan rymma två personer. Köket har öppen planlösning för att ge gott om plats men även trygghet åt personal och boende.
Personalen har tillgång till ett så kallat ”smart hem-system”, med fjärrstyrd belysning och spis och tysta larm som surrar istället för tjuter.
– Det bästa med Emrahus LSS-boende är att man planerar husen utifrån de boendes perspektiv och bygger in flexibilitet i lägenheterna. Människor har olika behov, det är viktigt att tänka på, säger Bo Hejlskov Elvén.

______________________

Text: Ann Kristin Rönnerbäck

Kommentarer är stängda.

Besöksadress:
Flygeltofta Gård
Häljarp
Postadress:
Box 21
261 22 Landskrona
Tele: 0418 48 60 40
Epost: info@emrahus.se