Emrahus på Facebook Emrahus på Instagram Emrahus TV

Kloka & schyssta LSS-hem

Vi bygger energisnåla LSS-boenden som vi valt att kalla för Emrahem. Vårt koncept utgår från att även fast det är en gruppbostad eller servicebostad ska de boende känna känslan av att komma hem till ett riktigt hem. Med hjälp av forskning, psykologer och genomtänkta lösningar har vi byggt på ett sätt för att minska stress och oro hos de som bor där men också för personalen. Hjälpmedel, bra luft och miljö, lägenheter som är tysta och behagliga för att nämna några aspekter vi tagit hänsyn till.

All info om våra LSS-hem finns på emrahem.se

 

Besöksadress:
Flygeltofta Gård
Häljarp
Postadress:
Box 21
261 22 Landskrona
Tele: 0418 48 60 40
Epost: info@emrahus.se