Emrahus på Facebook Emrahus på Instagram Emrahus TV

Emrahus styrelse

 

Styrelseordförande
Arne Bernroth
Som tidigare Senior Vice President på Skandia och Vice VD på Nordea med ansvar för södra Sverige har Arne väl grundade erfarenheter och kunskaper. Arnes starka sidor är hans kreativitet och analytiska förmåga med vilken han gärna inspirerar ledare till egenanalyser. Han anser att Emrahus inte bara bygger framtidens LSS-boende utan utvecklar hela processen kring de boende och anställda till en helt ny nivå baserad på de senaste rönen inom såväl beteendeforskning som byggteknik.
Styrelseledamot
Håkan Eksandh
Håkan är entreprenör som flera år tillbaka drivit handelsföretag och sysslat med fastighetsförvaltning. Idag arbetar han med investering i olika former av verksamheter. Håkan ser Emrahus som en stark aktör inom branschen och ser mycket positivt på Emrahus specialområde. Med sina kunskaper och gedigna erfarenheter från branschen är Håkan en stark aktör för Emrahus.

 

Styrelseledamot
Sven Landelius
Sven har lång erfarenhet av byggbranschen där han har bland annat jobbat med Öresundsbron och ESS i Lund i egenskap av VD respektive styrelseordförande. Numera driver han eget på konsultbasis utöver sitt styrelsearbete. Sven menar att Emrahus har ett unikt kunnande att tillhandahålla energieffektiva och miljövänliga LSS-boenden.
Styrelseledamot
Mats Jacobson
Med en bakgrund som VD och chef inom mjukvaru-branschen arbetar Mats idag som managementkonsult där han dagligen hjälper företag att utvecklas. Mats anser att Emrahus styrka är kunskapen inom energisnålt byggande, men även Emrahus personal som har en passion för företaget och passivhus. Mats ser även Emrahus eget byggsystem som något som bidrar till företagets kraft och enorma potential.
Styrelseledamot
Robin Berkhuizen

robin@emrahus.se
Robin är Emrahus VD och affärsområdeschef över samhällsfastigheter. Med ett tydligt mål att Emrahus, helt enkelt, ska vara bäst på sitt område driver Robin företaget med erfarenhet, kunskap och passion.
Besöksadress:
Flygeltofta Gård
Häljarp
Postadress:
Box 21
261 22 Landskrona
Tele: 0418 48 60 40
Epost: info@emrahus.se