Emrahus på Facebook Emrahus på Instagram Emrahus TV

Myter om passivhus

Det finns många falska myter om passivhus. Nedan finner du några och svar på vad som egentligen gäller.

 

“Passivhus är en fluga och ett nytt påfund som man vet lite om”
Svar: Det stämmer inte, även det bara är sedan 2008 som Emrahus var först i Sverige med att presentera sina passivhus som typhus så har man i Tyskland och Österrike byggt passivhus sedan 1991 och idag finns det tiotusentals passivhus. Det finns även ett direktiv från EU som säger att 2020 ska all nyproduktion vara nära-nollenergihus.

“Passivhus måste ha stora fönster åt söder och gluggar åt norr”
Svar: Det spelar ingen större roll för energiförsörjningen om huset har fönster mot norr eller söder. Det viktiga med fönstren är att ta vara på en god dagsljusbelysning och att inte få in oönskad het solvärme på sommaren. Den lilla solenergin som man kan ta tillvara på vintern är nästan försumbar. En tumregel är att man bör ha en fönsterarea som motsvarar 15-20 % av golvytan. Storleken på fönstren beror också på fönstrets värmegenomgångstal (dvs. u-värde), man kan ha lite större fönster om de har ett lägre värmegenomgångstal och vice versa lite mindre fönster om man har fönster med högre värmegenomgångstal. I södra delarna av Sverige kan man med passivhusfönter låta fönstren gå från golv till tak utan att tänka på kallras eller radiatorer under fönstren.

“Det krävs speciell arkitektur för passivhus”
Svar: Den goda arkitekturen är självklart en del av passivhusfilosofin. Det finns inga motsättningar, bara förutsättningar.

“Passivhus är väsentligt mycket dyrare”
Svar: Att bygga passivhus kostar några procent mer än vanliga byggnader. Passivhus ger lägre totalkostnader redan efter några år beroende på lägre utgifter för energi. Ett hus står i minst femtio år. Extrakostnaden för att bygga passivhus är i sammanhanget relativt försumbar.

sant-falskt

“Passivhus är tekniskt komplicerade”
Svar: Ett passivhus har som enda apparat en värmeväxlare för ventilationsluften. En gång om året behöver man byta filter, ta bort respektive skruva dit tre skruvar. Fläktarna har en hållbarhet på minst tjugo år. När man tvättar filtren i köksfläkten eller avfrostar frysen eller byter dammsugarpåse passar man lämpligen på att byta filtren i värmeväxlaren. Passivhus är inte mer tekniskt komplicerat än så!

“Täta hus möglar”
Svar: Det är tvärtom. Täta husmed en bra ventilation är en förutsättning för att slippa mögel. Den varma inomhusluften har alltid större vatteninnehåll än utomhusluften, det märker vi när vi går ut i kyla och andedräkten syns. När människor som har glasögon kommer in blir det imma på dem. Om ett hus läcker luft, följer vattnet (ångan) med den varma luften in i konstruktionen. Någonstans på vägen ut bildas kondens och här uppstår garanterat en risk för mögel om man bygger i organiskt materal som t.ex. trä. När luften vänder följer mögelsporerna med in igen och vi kan bli allergiska och sjuka. Tvärtom alltså; det skall vara så tätt som möjligt och bra ventilation, där vi vet var luften kommer in och vart den tar vägen, när vi har använt den.

“Passivhusen värms egentligen upp med el”
Svar: Passivhusen använder en del av den värme som alstras inomhus för att värma huset. Vi använder en mängd el för att laga mat, kyla vår mat, belysning, datorerna och stand-by-apparaterna. El är den högsta energiformen. I passivhusen räknar vi med en “gratiseffekt” från personvärme och en viss vintersol. Detta innebär att de mest effektiva apparaterna och belysningen som finns på marknaden används.  I definitionen av passivhus rekommenderas val av eleffektiv utrustning, A-klassade vitvaror och lågenergilampor.

“Det blir kondens på fönstrens utsida”
Svar: Det blir kondens på utsidan på fönstren, men låt oss vända på det till något positivt – kondensen är ett tecken på att man har fönster av hög kvalitet. Det är värmestrålningen mot världsrymden som gör att fönsterytorna blir kalla och drar åt sig fukten, som kondenserar. I allmänhet kan detta förekomma året om, några timmar på förmiddagen. Om fönstren har rejäla takutsprång, solavskärmning eller träd som står framför, förekommer inte detta. Passivhuset skapar möjligheter att både få bra solavskärmning och hindra kondens.

“Passivhus ställer stora krav på de boende”
Svar: Den största fördelen med passivhus är den goda komforten och den bra inomhusmiljön, med bra luft, utan drag eller kallras. Passivhus är dessutom lätta att förstå sig på. Ta dig gärna tid att förstå hur passivhus fungerar, läs exempelvis här. Det finns inget krav på de boende, inga svåra tekniska termer eller svåra manualer att läsa. Kontakta oss så kan vi ordna med husvisning, så kan du uppleva hur enkelt ett passivhus fungerar!

___________________________

Källa: Passivhuscentrum och Emrahus.
Passivhusbyggande är byggnadsfysik och högkvalitativt utförande i praktiken, det är inte en konstruktionstyp eller en stil. Det viktiga är att klimatskalet är bra isolerat och med få köldbryggor som man går genom t.ex. vårt Cten Byggsystem. Begreppet säger heller ingenting om vilket energislag som skall användas eftersom det skall vara generellt tillämpbart. Det energieffektivaste och minst klimatpåverkande alternativet bör väljas i varje givet läge.

anbudsförfrågan

Besöksadress:
Flygeltofta Gård
Häljarp
Postadress:
Box 21
261 22 Landskrona
Tele: 0418 48 60 40
Epost: info@emrahus.se