Emrahus på Facebook Emrahus på Instagram Emrahus TV

Nollenergihus / Plusenergihus

Rydebäck

Ett steg längre än Passivhus – Nollenergihus och Plusenergihus

Ett passivhus är smart och genomtänkt eftersom vi återanvänder mycket av den energi som egentligen bara skulle gå helt förlorad, men vill du gå ett steg längre så kan vi hjälpa dig att även producera elektricitet! Ett Energihus s.k. nollenergihus eller plusenergihus är ett hus som faktiskt producerar mer energi än det använder. För detta behöver vi solceller eller en vindgenerator som omvandlar naturens egna resurser till användbar elektricitet.

Kombinationen av ett tätt och välisolerat hus med energieffektiva installationer gör det möjligt att erbjuda ett hus där solceller producerar den begränsade mängd energi som går åt till ventilation, uppvärmning och produktion av varmt hushållsvatten. Detta med hjälp av ett platsbesparande system som är enkelt att använda.

Problemet är att vi med solkraft får en överproduktion under dagen då vi oftast jobbar och en underproduktion under kvällen då vi behöver elen som mest och med vindkraft får vi en allmänt ojämn produktion. Det finns idag inga perfekta lagringsmöjligheter för elen i ett Nollenergihus så lösningen är att skapa ett avtal med din elleverantör om att få lagra elen i nätet (alltså köpa el när du behöver, och sälja när du överproducerar) och på så sätt få försörjningen att gå runt i ditt Energihus.

Robin Berkhuizen, VD Emrahus:

”Varför vänta när tekniken och kunnandet finns redan idag och dessutom till en rimlig prisbild. Med 0 kWh per år i energiförbrukning får kunden inte bara trygghet inför framtida energiprisutveckling utan skapar också förutsättningar för nästa generation.”

_______________________________________________________________________________

Nära Nollenergihus är den kravnivå som ska gälla all nyproduktion år 2020 enligt ett direktiv från EU.

Nollenergihus är en byggnad som utöver att uppfylla kraven för passivhus inte använder mer energi under året än vad den själv tillför.

Passivhus är en byggnad som har så låga värmeförluster vid dimensionerande utetemperatur, att den värme som då behövs kan bäras in med den luft som krävs för hygienbehovet.

_______________________________________________________________________________

anbudsförfrågan

Besöksadress:
Flygeltofta Gård
Häljarp
Postadress:
Box 21
261 22 Landskrona
Tele: 0418 48 60 40
Epost: info@emrahus.se