Emrahus på Facebook Emrahus på Instagram Emrahus TV

Nollenergihus / Plusenergihus

Rydebäck

Ett steg längre än passivhus – nollenergihus och plusenergihus

Ett Passivhus är smart och genomtänkt eftersom det återanvänder mycket av den som energi som egentligen bara skulle gå helt förlorad. Med nollenergihus och nlusenergihus kan du gå ett steg längre genom att även producera elektricitet, då dessa hus producerar mer energi än vad det använder. För att det ska vara genomförbart behövs solceller eller en vindgenerator som omvandlar naturens egna resurser till användbar elektricitet.

Är du intresserad av att veta mer? Kontakta oss!

Solceller och vindkraft
Kombinationen av ett tätt och välisolerat hus med energieffektiva installationer gör det möjligt att erbjuda ett hus där solceller producerar den begränsade mängd energi som går åt till ventilation, uppvärmning och produktion av varmt hushållsvatten. Detta med hjälp av ett platsbesparande system som är enkelt att använda.

Problemet med solkraft är att det får en överproduktion under dagen när de flesta hus står tomma och en oftast är på  jobbet eller i skolan, och en underproduktion under kvällen när de flesta spenderar sin tid hemma och elen behövs som mest. Medan vindkraft ger en allmänt ojämn produktion.

Lösning på problemet
Det finns idag inga perfekta lagringsmöjligheter för elen i ett nollenergihus. Lösningen är att skapa ett elavtal med sin elleverantör som säger att du får lagra elen i nätet, vilket innebär att du kan köpa el när det behövs och sälja el när du överproducerar. På så sätt får du försörjningen att gå runt i ditt nollenergihus.

Robin Berkhuizen, VD Emrahus:

”Varför vänta när tekniken och kunnandet finns redan idag och dessutom till en rimlig prisbild. Med 0 kWh per år i energiförbrukning får kunden inte bara trygghet inför framtida energiprisutveckling utan skapar också förutsättningar för nästa generation.”

_______________________________________________________________________________

Nära Nollenergihus är den kravnivå som ska gälla all nyproduktion år 2020 enligt ett direktiv från EU.

Nollenergihus är en byggnad som utöver att uppfylla kraven för passivhus inte använder mer energi under året än vad den själv tillför.

Passivhus är en byggnad som har så låga värmeförluster vid dimensionerande utetemperatur, att den värme som då behövs kan bäras in med den luft som krävs för hygienbehovet.

_______________________________________________________________________________

anbudsförfrågan

Besöksadress:
Flygeltofta Gård
Häljarp
Postadress:
Box 21
261 22 Landskrona
Tele: 0418 48 60 40
Epost: info@emrahus.se