Emrahus på Facebook Emrahus på Instagram Emrahus TV

Villaprojekt

Vi tar inte längre emot några privata småhusprojekt och bygger inga villor på privatägda tomter.
Vi har däremot småhusprojekt på gång ibland och våra samtliga projekt ser du nedan. Utöver dessa bygger vi alltså inga villor.

Besöksadress:
Flygeltofta Gård
Häljarp
Postadress:
Box 21
261 22 Landskrona
Tele: 0418 48 60 40
Epost: info@emrahus.se