Om oss

Vad gör vi på Emrahus?

Vi bygger LSS-boenden. Det är en sorts bostad för personer med funktionsnedsättning.

Det är viktigt för oss att förstå hur en LSS-bostad kan bli bra.
Därför pratar vi med experter.
Då får vi information som är viktig när man ska rita ett LSS-boende. 

Här är en lista med experter vi pratar med:

  • Personer med funktionsnedsättning. 
  • Personer som jobbar på LSS-boende
  • Psykologer. En psykolog är en människa som är utbildad för att förstå personer med funktionsnedsättning. 

Lugna och fina lägenheter

Vi vill att våra LSS-boenden ska vara bra att bo i.
Vi tycket att det är viktig att lägenheterna är mysiga.
Det är också viktigt att lägenheten ska funka bra för just dig som bor är.  

Våra LSS-boenden är kognitivt tillgängliga.
Det betyder att hjärnan inte ska bli stressad av miljön.
Man kan tex bli stressad av ljud eller ljus. Och att det finns hjälpmedel. 

Emrahus kallar sina LSS-boenden för Emrahem.

Det är också viktigt för oss att husen vi bygger är miljövänliga.