Hur vi bygger LSS-hem på halva tiden?

Alla Emrahem är redan ritade. Det gör att vi kan bygga snabbt. Vi har bara fyra hus. Och det gör husen genomtänkta.

PLANLÖSNINGAR

Planlösningen är ritad tillsammans med psykologer och personal.

KORT BYGGTID

Eftersom husen redan är ritade så går det väldigt snabbt att bygga husen.

Vi har även avtal med leverantörer som gör att vi inte behöver vänta med att bygga.