Energisnåla hus

Miljö

Husen är miljövänliga passivhus. Det är bra för miljön. Och det kostar mindre att värma upp.

Tystnaden

Passivhus är väldigt täta. Det gör dem också tysta.

Frisk luft

Luften är väldigt ren och frisk. All luft filtreras nämligen.

Hur funkar det?

I vanligt hus använder man inte all värme. Värmen försvinner ut.

I ett Emrahus använder man nästan all värme utan att den går till spillo.

Vi använder ett ventilationssystem som heter FTX. Det gör att vi bättre kan använda värmen.

Tätaste husen

Vi bygger marknadens tätaste hus. Vi använder vårt eget byggsystem som heter Cten.

Alla våra hus har 40 cm isolering i grunden. Väggar och tak har 50 cm isolering.

Vi är medlemmar i

Intressegrupp Passivhus
Arbetar med certifiering enligt den internationella standarden:
www.igpassivhus.se

Sveriges centrum för Nollenergihus
www.nollhus.se