Passivhus ger bästa LSS-hemmen

I dessa tider av skenande elpriser känns det viktigare än någonsin att bygga energieffektiva LSS-boenden. Passivhus skapar trygghet, minskade driftkostnader och – så klart – en lägre miljöpåverkan. Bra för de boende, planeten och framtida generationer.

Egentligen finns det ingen anledning att bygga annat. Tycker vi. Såklart.

Läs mer

Miljö

miljövänligt hus Vi har den självklara fördelen: miljön och låga energikostnader. Husen byggs i naturmaterial så långt som det är möjligt, är snälla mot miljön och har låga driftskostnader jämfört med traditionella hus.

Läs mer om hur miljöaspekten ger fördelar för individen under Emramodellen.

Tystnaden

ljud i passivhusEftersom ett passivhus måste vara väldigt tätt är de också väldigt tysta. Det är en stor fördel när man bygger LSS-hem eftersom många boende med funktionsvariationer är väldigt känsliga för ljud.

Frisk luft

luft i passivhusNär man bygger passivhus så använder man ett aktivt ventilationssystem som filtrerar luften. Det gör luften väldigt ren och frisk.

Hur funkar det?

hur funkar passivhusI ett vanligt hus finns massor av energi som aldrig kommer till användning. Kalluft utifrån sugs in i husets ventiler som senare värms av en värmekälla, för att vidare släppas ut igen när i nästa steg ny kall frisk luft skall tas in.

I ett passivhus använder vi ett aktivt ventilationssystem som heter FXT. På ett smart, enkelt och beprövat sätt återvinner FXT-systemet värmen som finns i den utgående luften och överför den till den friska inkommande luften. Det kräver att husen är väldigt täta – och inte läcka genom fönster dörrar eller genom dåliga konstruktioner.

De tätaste husen

passivhusVi bygger marknadens tätaste och mest välisolerade hus med vårt Cten byggsystem. Alla våra passivhus har 40 cm isolering i grunden och hela 50 cm isolering i väggar och tak – det ger Sveriges lägsta U-värde 0,082 och bästa klimatskal (enl. Energimyndighetens och Passivhuscentrums senaste marknadsöversikt).

På så sätt tar vi tillvara på spillvärmen som naturligt finns i boendet från t.ex. hushållsmaskiner, belysning, de boende och solinstrålning.

Vad kostar det?

passivhus kostnadAtt bygga ett Emrahem är inte dyrare än att bygga något annat LSS-boende. Men driftkostnaden är betydligt lägre. Läs mer här!

Öka din effektivisering med solceller

Det går att välja till solceller på samtliga av våra typhus. Dessa ger ytterligare miljöfördelar och en ännu lägre driftkostnad på sikt. En smart investering som framtidssäkrar ditt boende ytterligare, samtidigt som du bidrar till mindre stress på kraftnätet.

Vi är medlemmar i...

Intressegrupp Passivhus
Arbetar med certifiering enligt den internationella standarden.
www.igpassivhus.se

Forum för energieffektivt byggande
www.feby.se

Passivhus på 90 sekunder

Filmen är på svenska och förklarar hur ett passivhus fungerar.

Beställ vår katalog

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.