Passivhus ger bästa LSS-hemmen

I dessa tider av höga elpriser känns det viktigare än någonsin att bygga energieffektiva LSS-boenden. Passivhus skapar trygghet, minskade driftkostnader och – så klart – en lägre miljöpåverkan. Bra för de boende, planeten och framtida generationer.

Egentligen finns det ingen anledning att bygga annat.

Läs mer om hur passivhus fungerar.

Miljö

miljövänligt hus Vi har den självklara fördelen: miljön och låga energikostnader. Husen byggs i naturmaterial så långt som det är möjligt, är snälla mot miljön och har låga driftskostnader jämfört med traditionella hus.

Läs mer om hur miljöaspekten ger fördelar för individen under Emramodellen.

Tystnaden

ljud i passivhusEftersom ett passivhus måste vara väldigt tätt är de också väldigt tysta. Det är en stor fördel när man bygger LSS-hem eftersom många boende med funktionsvariationer är väldigt känsliga för ljud.

Frisk luft

luft i passivhusNär man bygger passivhus så använder man ett aktivt ventilationssystem som filtrerar luften. Det gör luften väldigt ren och frisk, med låga halter av pollen.

Hur funkar det?

hur funkar passivhusI ett vanligt hus finns massor av energi som aldrig kommer till användning. Kalluft utifrån sugs in i husets ventiler som senare värms av en värmekälla, för att sen släppas ut igen (tillsammans med värmen) när ny frisk luft ska tas in – som då behöver värmas upp på nytt.

I ett passivhus använder vi ett aktivt ventilationssystem som heter FXT. På ett smart, enkelt och beprövat sätt återvinner FXT-systemet värmen som finns i den utgående luften och överför den till den friska inkommande luften. Det kräver att husen är väldigt täta – men minskar energiförbrukningen för uppvärmning med ungefär 50%.

De tätaste husen

passivhusVi bygger marknadens tätaste och mest välisolerade hus med vårt Cten byggsystem. Alla våra passivhus har 40 cm isolering i grunden och hela 50 cm isolering i väggar och tak – det ger Sveriges lägsta U-värde på 0,082 och landets bästa klimatskal (enl. Energimyndighetens och Passivhuscentrums senaste marknadsöversikt).

På så sätt tar vi tillvara på spillvärmen som naturligt finns i boendet från t.ex. hushållsmaskiner, belysning, de boende och solinstrålning.

Vad kostar det?

passivhus kostnadAtt bygga ett Emrahem är en aning dyrare än att bygga ett traditionellt LSS-boende. Men driftkostnaden är betydligt lägre, vilket gör att det inte blir dyrare på sikt. Läs mer här!

Öka din effektivisering med solceller

Det går att välja till solceller på samtliga av våra typhus. Dessa ger ytterligare miljöfördelar och en ännu lägre driftkostnad på sikt. En smart investering som framtidssäkrar ditt boende ytterligare, samtidigt som du bidrar till mindre stress på kraftnätet och minskar din klimatpåverkan ytterligare.

Vi är medlemmar i...

Intressegrupp Passivhus
Arbetar med certifiering enligt den internationella standarden.
www.igpassivhus.se

Forum för energieffektivt byggande
www.feby.se

Passivhus på 90 sekunder

Filmen är på svenska och förklarar hur ett passivhus fungerar.

Beställ vår katalog

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.