Emrahus. Med hjärta och hjärna.

Porträtt Robin Berkhuizen

 

”Emrahus ska utmana – men alltid med hjärtat på rätta stället. Vi släpper inte blicken från de som ska bo i våra Emrahem – deras behov styr vår design.  

När vi byggde vårt första LSS-boende i Gävle förstod jag: vi kan nog bygga världens bästa LSS-bostäder. Men för att göra det, måste vi hela tiden tänka nytt, lyssna på forskningen och de boende.

Den resan gör vi nu. Och den tar aldrig slut.”

Robin Berkhuizen, VD & Grundare

 

Emrahus passion - Vad gör vi?

Emrahus bygger kloka och schyssta LSS-hem – Emrahem – framtagna med hjälp av några av landets klokaste experter inom psykologi, neurodesign, kognitiv tillgänglighet och arkitektur. Vi har tänkt till både en och fem gånger extra för att kunna bygga världens klokaste och schysstaste LSS-bostäder.

Våra Emrahem har inte bara tagit hänsyn till fysisk tillgänglighet utan har även ett stort fokus på ljud, ljus och lösningar som gör varje hem kognitivt tillgängligt vilket minskar stress och konflikter. Alla hus är dessutom arkitektriktade med stort fokus på jordnära färger för att skapa snygga, mysiga hem. På riktigt.

Emrahus story - Bakgunden

När Robin Berkhuizen tog över Emrahus 2007 ritade vi och byggde energisnåla villor som passivhus till designintresserade villaspekulanter.

2014 fick Emrahus uppdrag att bygga ett energisnålt LSS-boende som passivhus i Gävle. Det var det riktiga startskottet för Emrahus fantastiska resa.

På en LSS-konferens träffade Robin psykolog Bo Hejlskov Elvén. Tillsammans började de diskutera hur man skulle kunna designa ett LSS-boende på de boendes villkor, där planlösning, hjälpmedel och kognitiv tillgänglighet skulle sänka stress och skapa mer självständighet i vardagen. Nu står det Emrahem runt om i hela Sverige och efterfrågan är väldigt stor i många kommuner.

Emrahus ideologi - Hur tänker vi?

Emra står för emotionellt och rationellt. Vi vill alltså bygga snälla bostäder med goda intentioner för de som ska bo i lägenheterna – men också rationella hus där vi grundar designen i forskning.

Emrahus ska alltså utmana traditionella tankar om hur ett LSS-boende får och ska se ut. Målet är att skapa ett boende på hyresgästernas villkor. Lägenhetens utformning ska aldrig vara ett hinder för den boende att leva ett liv som alla andra – precis som det står skrivet i LSS-lagstiftningen. Det är den boendes behov som ska styra utformningen.

Vi utformar därför alla våra Emrahem tillsammans med kloka experter, personal och boende enligt vår egen Emramodell där vi tar hänsyn till individer, natur och samhälle i utformningen av våra hus.