Jobba i ett Emrahem

Det inte bara för de boende som miljön ska vara bra i en bostad med särskild service (BmSS, ofta kallat LSS-boende). Arbetsmiljön för personalen är också viktig. Om personalen mår bra, så mår de boende bra.

Att jobba på LSS-boende är en viktig uppgift, som förtjänar en bra arbetsmiljö. Därför utformar vi våra Emrahem med personalen i åtanke. Den fysiska arbetsmiljön, tillsammans med smarta hjälpmedel, skapar trygghet för både personal och boende. På så sätt gör vi det möjligt för personalen att utföra sitt viktiga jobb i en stressfri och lättarbetad miljö.

Färre konflikter – mindre stress

Planlösningen i alla våra Emrahem har vi tagit fram tillsammans med psykologer och personal med syfte att bygga bort risken för konflikter. En bra arbetsmiljö skapar trygghet och minskar stress för både boende och personal.

Exempelvis har vi byggt bort trånga vrår och ”återvändsgränder” som de boende kan uppleva som stressande och leda till konflikt. Det vill säga att varje rum alltid har två utgångar så att ingen ska känna sig stressad eller trängd – och så att man alltid ska kunna backa ifrån och lämna en stressig situation.

Klok kvalitetsdesign

Designtänket går som en röd tråd igenom alla våra LSS-boenden.

Alla färger går i jordnära toner då det visat sig att personer med funktionsnedsättning – samt även personal – kan uppleva mönster och skarpa färger som stressande.

Eftersom den här typen av lokaler ofta måste utstå hårt slitage är all fast inredning gjord i kvalitetsmaterial. Vi har också integrerat platser för administrativa verktyg som scheman i inredningen.

Generösa utrymmen

I samtal med personal, arbetsterapeuter och psykologer har vi utformat generösa personalutrymmen som ger utrymme för paus. Alla hem har egen personalingång som tillåter personalen att klä om eller genomföra administrativa uppgifter innan de kommer in i verksamheten.

Hela boendet är byggt med ”utökad tillgänglighet” – dvs extra tilltagna utrymmen och korridorer. Dels för att minska stressen hos de boende men också för att underlätta för personalen.

Hallen i lägenheterna är en plats där risken för stressande konflikter är stor – ofta eftersom hallen är trång när upp till två från personalen ska hjälpa de boende med på- och avklädning. Därför har vi tagit bort väggarna i hallen och istället zonmarkerat den med hjälp av ett annat avvikande golvmaterial.

Behagligt klimat

Vi bygger alla Emrahem som miljövänliga passivhus vilket betyder att ventilationssystemet filtrerar all luft – det gör inomhusluften fri från partiklar och pollen. Friskare luft ger friskare och piggare personal och boende.

Den miljövänliga passivhustekniken gör även husen täta och därmed väldigt tysta – vilket skapar en lugnare arbetsmiljö.

Miljöaspekten är en viktig del i Emramodellen, som du kan läsa mer om här.

Hjälpmedel för boende

Vi kan utrusta alla Emrahem med kloka hjälpmedel för att minska stressen för de boende och låta dem bli mer delaktiga och uppleva en mer självständig vardag. Vilket även underlättar för personalen att stötta de boende i vardagen.

Eftersom många med funktionsvariation upplever stress av skarpt ljus så har vi ett belysningssystem i lägenheterna som automatiskt justeras efter dagsljuset så att inomhusljuset alltid är behagligt. Ljuset i badrummen ökar gradvis – vilket är skönt när man exempelvis behöver använda toaletten om natten.

I varje lägenhet finns även ljusknappar för olika aktiviteter. Med hjälp av knappar med tydliga piktogram kan en boende välja att exempelvis använda köket eller äta. När man trycker på äta-mat-knappen så dämpar det belysningen i övriga lägenheten för att skapa ro och fokus under måltiden.

Nattetid kan man trycka på gå-på-toaletten-knappen. Då tänds belysningen i badrummet, något dämpat för att inte lysa för starkt, och hjälper den boende att orientera sig och hitta till toaletten.

Vid ljusa sommarkvällar kan man skärma av ljuset för att underlätta sänggående för de boende.

Hjälpmedel för personalen

För att öka tryggheten hos de boende installerar vi ett passersystem som gör att obehöriga inte kommer in och som ger möjlighet för personalen att via video i telefonen se vem som ringer på dörren. Det skapar extra trygghet om natten – men gör också att personal inte måste avbryta en hjälpinsats hos en boende.

I jourrummet om natten finns det knappar vid sängen för att släcka ner och tända upp hela personaldelen vilket också skapar trygghet hos nattpersonal.

En lättillgänglig manual för alla hjälpmedel finns i huset tillsammans med uppgifter till kontaktperson om det skulle uppstå behov av support.

Exempel på ett Emrahem

Såhär kan det se ut i ett av våra Emrahem. Elin visar er runt i en lägenhet och de gemensamma utrymmena. Vi ser också lite av personalens ytor och tvättstugan.