Att leva i ett Emrahem med INTELLEKTUELL FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Att leva med en intellektuell funktionsnedsättning kan skapa flera utmaningar i vardagen. Ett tillgängligt boende kan underlätta för personer med någon form av funktionsnedsättning att leva självständigt.

Här nedanför kan du läsa mer om hur vi arbetar för att skapa tillgänglighet och självständighet i våra LSS-boenden.

Trygghet

En intellektuell funktionsnedsättning kan göra det svårare att sålla intryck och leda till stress i vissa situationer i hemmet. I planlösningen för våra LSS-boenden minskar vi stress genom att exempelvis markera ut en hallyta med avvikande golvmaterial (istället för en trång hall med väggar). På så sätt bygger vi in trygghet för de boende som blir stressade av att ha andra människor för nära inpå men som samtidigt behöver hjälp vid på- och avklädning i hallen.

Med hjälp av ett passersystem så kan obehöriga inte komma in och personalen kan via video se vem som ringer på dörren.

Flexibilitet och personliga förutsättningar

Vi kan utrusta alla våra lägenheter med kloka hjälpmedel som vi kan anpassa efter individuella behov och förutsättningar.

Vi använder belysning för att hjälpa de boende att orientera sig. Med hjälp av knappar med tydliga piktogram kan en boende välja att exempelvis använda köket eller äta. När de trycker på äta-mat-knappen så dämpar det belysningen i övriga lägenheten för att skapa ro och fokus under måltiden.

Nattetid kan man trycka på gå-på-toaletten-knappen. Då tänds belysningen i badrummet, något dämpat för att inte lysa för starkt, och hjälper den boende att orientera sig och hitta till toaletten.

Alla Emrahem är byggda med utökad tillgänglighet – vilket gör att man kan bo kvar hela livet även om ens fysiska förutsättningar ändras.

Alla lägenheter är utformade med två ingångar. Ingången utifrån kan stärka självständigheten hos boende som vill kunna exempelvis ta emot gäster själva.

Planlösning

Våra planlösningar är framtagna tillsammans med psykologer och personal. Vi har tagit bort trånga utrymmen och ”återvändsgränder” eftersom de boende kan uppleva dem som stressande.

I planlösningen finns det platser i lägenheten som är ämnade för olika aktiviteter. Det finns utrymme för umgänge eller avslappning och för matplats. Sovrummen har även utrymme för en mindre dubbelsäng.

Inomhusklimat

Eftersom vi bygger våra hus som passivhus filtrerar ventilationssystemet inomhusluften. Det gör den väldigt ren och därmed också fri från pollen och partiklar.

Eftersom ventilationen är bättre än i vanliga hus gör den hälsosamma inomhusluften att boende och personal blir både friskare och piggare.

Hemtrevligt

För att skapa en riktig hemkänsla så har vi dolt alla ventilationssystem och sprinklers. Alla fasta administrativa verktyg som behövs såsom scheman och liknande har vi utformat för att på ett naturligt sätt passa in i miljön.

 

 

 

 

Vissa personer med intellektuell funktionsnedsättning kan även ha diagnosen autism. Läs gärna mer detaljerad information om Hur det är att leva med autism i ett Emrahem  

8 frågor

att ställa när

du flyttar till

ett LSS-hem!

Bo Hejlskov Eelvén

Psykologen Bo Hejlskov Elvén tipsar:

8 frågor att ställa när du flyttar
till ett LSS-hem!

Klicka för att ladda ner