Styrelse

Emrahus styrelse består av personer med kunskap och erfarenhet från olika branscher. 

 

Arne Bernroth - styrelseordförande

Arne Bernroth Emrahus styrelse

Arne är tidigare Senior Vice President på Skandia och Vice VD på Nordea med ansvar för södra Sverige. Tack vare detta har han väl grundade erfarenheter och kunskaper. Arnes starka sidor är hans kreativitet och analytiska förmåga med vilken han gärna inspirerar ledare till egenanalyser. Han anser att Emrahus inte bara bygger framtidens LSS-boende utan utvecklar hela processen kring de boende och anställda till en helt ny nivå. Detta baserat på de senaste rönen inom såväl beteendeforskning som byggteknik.

Håkan Eksandh - styrelseledamot

håkan eksandh Emrahus styrelse

Håkan är entreprenör som flera år tillbaka drivit handelsföretag och sysslat med fastighetsförvaltning. Idag arbetar han med investering i olika former av verksamheter. Håkan ser Emrahus som en stark aktör inom branschen och ser mycket positivt på Emrahus specialområde. Med sina kunskaper och gedigna erfarenheter från branschen är Håkan en stark aktör för Emrahus.

Sven Landelius - styrelseledamot

sven landelius Emrahus styrelse

Sven har lång erfarenhet av byggbranschen. Han har bland annat jobbat med Öresundsbron och ESS i Lund i egenskap av VD respektive styrelseordförande. Numera driver han eget på konsultbasis utöver sitt styrelsearbete. Sven menar att Emrahus har ett unikt kunnande att tillhandahålla energieffektiva och miljövänliga LSS-boenden.

Mats Jacobson - styrelseledamot

mats jacobson Emrahus styrelse

Med en bakgrund som VD och chef inom IT-branschen arbetar Mats idag som managementkonsult där han dagligen hjälper företag att utvecklas. Mats anser att Emrahus styrka är kunskapen inom energisnålt byggande, men även Emrahus personal som har en passion för företaget och passivhus. Mats ser även Emrahus eget byggsystem som något som bidrar till företagets kraft och enorma potential.

Robin Berkhuizen - styrelseledamot

robin berkhuizen Emrahus styrelse

Emrahus VD Robin sitter också i vår styrelse. Med ett tydligt mål att Emrahus, helt enkelt, ska vara bäst på sitt område driver Robin företaget med erfarenhet, kunskap och passion. Läs mer om Robin och oss på Emrahus här.