För en hållbar framtid

Vi på Emrahus har ett stort samhällsengagemang och vill bidra till en mer hållbar och jämlik värld. Man skulle rent av kunna säga att hållbarhet ligger i vårt DNA. Här kan du läsa om hur vi bidrar till de globala målen i Agenda 2030.

 

God hälsa och välbefinnande

Agenda 2030 mål 3Framtagna med hjälp av experter inom psykologi, neurodesign, kognitiv tillgänglighet och arkitektur, bidrar våra LSS-boenden till bättre hälsa och välmående.

Passivhustekniken vi bygger med skapar en hög luftkvalitet (med väldigt låga pollenhalter) samt drastiskt minskat buller. Våra nyare LSS-boenden är dessutom utrustade med Human Centric Lighting som bidrar till bättre sömn och välbefinnande genom att imitera naturligt dagsljus.

Utöver detta sponsrar vi ett flertal verksamheter som erbjuder en aktiv fritid till barn och ungdomar med funktionsnedsättning!

Minskad ojämlikhet

Agenda 2030 mål 10Vi arbetar för att personer med funktionsnedsättning inte ska lämnas utanför utvecklingen i samhället. Med innovativ teknik och samarbeten med experter skapar vi LSS-hem som ger bästa möjliga förutsättningar för de boende att blomstra.

Genom vårt dotterbolag Boet, ett digitalt verksamhetsstöd för LSS-boenden, försöker vi även bidra till de boendes autonomi. Vi arbetar också opinionsbildande för att ge personer med funktionsnedsättningar mer plats i samhällsdebatten.

Hållbara städer och samhällen

Agenda 2030 mål 11Växande städer för med sig stora möjligheter men också utmaningar. Det är viktigt att bemöta inflyttningen till städerna på ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart sätt.

Vi bidrar till social hållbarhet genom att skapa kloka och schyssta hem till några av samhällets mest sårbara individer. Den miljömässiga hållbarheten bidrar vi till genom att bygga våra LSS-hem som certifierade passivhus. Och den ekonomiska hållbarheten bidrar vi till genom att bygga energieffektiva hus med tåliga material som är enkla att reparera. Våra boenden håller helt enkelt länge och har en låg driftkostnad.

Bekämpa klimatförändringarna

Agenda 2030 mål 13Vi måste bygga hållbart om vi ska lyckas bekämpa klimatförändringarna! Passivhus är en certifierad miljövänlig byggmetod som ger energisnåla hus. Vi använder också naturliga material i så stor utsträckning som möjligt.

Vi erbjuder utöver detta en rad gröna tillval till våra kunder, för att hjälpa dem att göra miljömässigt hållbara val. Solceller, sedumtak och energi- och vatteneffektiva installationer är några av dem.

Vi jobbar med färdigdesignade typhus som vi kan återupprepa och optimerar därmed hela tiden våra processer.

Numera har vi även en hållbarhetsgrupp som driver på utvecklingen internt. Hållbarhetsgruppen föreslår, genomför och utvärderar olika hållbarhetssatsningar – både på kontoret och i våra projekt.

 

Läs mer om hur vi jobbar med de olika delarna av hållbarhet med Emramodellen.