För en hållbar framtid

Vi på Emrahus har ett stort samhällsengagemang och vill bidra till en mer hållbar och jämlik värld. Man skulle rent av kunna säga att hållbarhet ligger i vårt DNA. Här kan du läsa om hur vi försöker bidrar till de globala målen i Agenda 2030.

 

God hälsa och välbefinnande

Agenda 2030 mål 3Våra LSS-boenden är framtagna med hjälp av experter inom psykologi, neurodesign, kognitiv tillgänglighet och arkitektur för att bidra till bättre hälsa och välmående.

Passivhustekniken vi bygger med skapar en hög luftkvalitet (med väldigt låga pollenhalter) samt drastiskt minskat buller. Våra nyare LSS-boenden är dessutom utrustade med Human Centric Lighting som bidrar till hälsa och välbefinnande genom att imitera naturligt dagsljus.

Utöver detta sponsrar vi ett flertal verksamheter som erbjuder en aktiv fritid till barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.

Minskad ojämlikhet

Agenda 2030 mål 10Vi arbetar för att personer med funktionsnedsättningar inte ska lämnas utanför utvecklingen i samhället. Med innovativ teknik och samarbeten med experter skapar vi LSS-hem som ger bästa möjliga förutsättningar för de boende att blomstra.

Genom vårt dotterbolag Boet, ett digitalt verksamhetsstöd för LSS-boenden, försöker vi även bidra till de boendes autonomi. Vi arbetar också opinionsbildande för att ge personer med funktionsnedsättningar mer plats i samhällsdebatten.

Hållbara städer och samhällen

Agenda 2030 mål 11Växande städer för med sig stora möjligheter men också utmaningar och det är viktigt att bemöta inflyttningen till städerna på ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

Vi bidrar till social hållbarhet genom att skapa kloka och schyssta hem till några av samhällets mest sårbara individer. När dessa personer får rätt förutsättningar kan de vara en tillgång till samhället.

Vi bygger våra LSS-boenden som passivhus med tåliga, naturliga material för att bidra till miljömässig hållbarhet.

Vi bidrar till en ekonomisk hållbarhet genom att bygga med material som håller länge och är enkla att reparera, samt genom att husen är extremt energieffektiva. Våra boenden håller helt enkelt länge och har en låg driftkostnad.

Bekämpa klimatförändringarna

Agenda 2030 mål 13Vi måste bygga hållbart om vi ska lyckas bekämpa klimatförändringarna. Passivhus är en certifierad miljövänlig byggmetod som ger energisnåla hus. Vi använder också naturliga material i så stor utsträckning som möjligt.

Vi erbjuder utöver detta en rad gröna tillval till våra kunder. Solceller, sedumtak och energi- och vatteneffektiva installationer är några av dem. På så sätt hjälper vi våra kunder att göra miljömässigt hållbara val.

Vi jobbar med färdigdesignade typhus som vi kan återupprepa och vi optimerar hela tiden våra processer.

Numera har vi även en hållbarhetsgrupp som driver på utvecklingen internt. Hållbarhetsgruppen föreslår, genomför och utvärderar olika hållbarhetssatsningar – både på kontoret och i våra projekt.

 

Läs mer om hur vi jobbar med de olika delarna av hållbarhet med Emramodellen.