Att leva i ett Emrahem med AUTISM

Att leva med autism kan i många fall betyda att man är överkänslig mot en rad olika intryck. Till exempel starkt ljus och ljud, eller olika färger och mönster. I ett LSS-boende från Emrahem, tar vi hänsyn till de boendes olika funktionsnedsättningar och överkänsligheter och skapar ett tryggt hem för såväl boende som för personal.

Här nedanför kan du läsa mer om hur vi arbetar för att bland annat skapa en trygg planlösning, kognitiv tillgänglighet, ljudisolering och belysning.

Trygg planlösning

Små utrymmen eller ”återvändsgränder” gör att personer med autism kan känna sig trängda eller stressade vilket kan leda till onödig frustration eller i vissa fall stressande konflikter.

Våra trygga planlösningar är framtagna tillsammans med psykologer och personal. Ingen av lägenheterna har en trång hall – hallen är i stället en del av vardagsrummet och markeras genom ett annat golvmaterial. Vi har två ingångar till varje rum och har tagit bort alla trånga utrymmen.

Alla Emrahem är dessutom byggda med utökad tillgänglighet – d.v.s. extra mycket utrymme i korridorer och rum. Det kan minska oron hos boende som stressas av möten i korridoren. Utökad tillgänglighet gör också att man kan bo kvar hela livet även om ens fysiska förutsättningar ändras.

Orientering

Att orientera sig i vardagen kan vara en utmaning för personer med autism eftersom man kämpar med att sortera intrycken man möter från olika håll.

Därför kan alla våra lägenheter utrustas med kloka hjälpmedel. Vi använder bland annat belysning för att hjälpa de boende orientera sig. När man exempelvis vill äta kan hjälper en äta-mat-knapp den boende att dämpa belysningen i övriga lägenheten för att skapa ro och fokus under måltiden.

Nattetid kan man trycka på gå-på-toaletten-knappen. Då tänds belysningen i badrummet, något dämpat för att inte lysa för starkt, och hjälper den boende att orientera sig och hitta till toaletten.

Vi har tagit fram en trygg planlösning där olika platser i lägenheten är ämnade för olika aktiviteter. Det finns utrymme för umgänge eller avslappning. Utrymme finns för matplats och ett utrymme för läsplats.

Ljud

Personer med autism kan uppleva stress av olika ljud. Framförallt eftersom det kan vara svårt att sortera bland olika ljud och därför upplevs alla ljud lika starkt. Därför kan det vara viktigt med ett väl ljudisolerat boende.

Våra Emrahem är väldigt täta eftersom de byggs som klimatsmarta passivhus. Därmed är de också mycket tystare än vanliga hus. Genom färre ljud från grannen eller korridoren skapas lugn och harmoni – och mindre stress för de som är ljudkänsliga.

Ljus

Många personer med autism är överkänsliga för ljus. Starkt ljus blir stressande eftersom det kan uppfattas som hoppande eller flimrande. Med rätt belysning i ett LSS-hem, kan vi minska störande och stressande intryck och istället skapa lugn och harmoni.

Alla våra lägenheter har ett mjukt allmänljus från en ljusramp längst väggen. Den justeras automatiskt efter dagsljuset för att hela tiden skapa ett behagligt inomhusljus utan för skarpa ljuskontraster som kan upplevas som problematiskt för vissa med en funktionsvariation.

Vi använder ljuspunkter för att rikta uppmärksamheten på olika aktiviteter såsom laga mat, äta mat, sova osv. Ljuset har olika temperatur för att underlätta om den boende vill koncentrera sig bättre eller få hjälp att slappna av. Vi kan simulera kvällsljus vid ljusa sommarkvällar för att underlätta sänggående.

Alla ljuskällor är av bra LED – det flimrar nämligen inte som exempelvis ljusrör kan göra.

Inomhusklimat

Allergi och hösnuva kan vara extra stressande för någon med autism eftersom alla fysiska intryck upplevs starkare.

Eftersom våra hus byggs som passivhus filtreras inomhusluften. Det gör den väldigt ren och därmed också fri från pollen och avgaser. Ventilationen vi använder är dessutom tystare.

Eftersom ventilationen är bättre än i vanliga hus gör den hälsosamma inomhusluften att boende och personal blir både friskare och piggare.

Trygghet

Tryggheten handlar ofta om att öka känslan av självbestämmande och minska onödig stress. Alla lägenheterna är flexibla. Hjälpmedel kan aktiveras för att möjliggöra en ökad självständighet utifrån den boendes personliga förutsättningar.

I planlösningen minskar vi stress genom att ta bort onödigt trånga utrymmen. Genom att exempelvis markera ut en hall genom avvikande golvmaterial (istället för en trång hall med väggar) så bygger vi in trygghet för de boende som stressas av att ha andra människor för nära inpå men som samtidigt behöver hjälp vid på- och avklädning i hallen.

Dörrarna i korridoren är förskjutna så att man inte har en dörr mitt emot sin egna dörr i korridoren. Erfarenhet har visat att en dörr mitt emot kan upplevas som stressande och leda till mer isolering på grund av social ångest eller ovissheten vad man möts av när man öppnar sin dörr är upplevs som obehaglig.

Med hjälp av ett passersystem så kan obehöriga inte komma in och personalen kan via video se vem som ringer på dörren.

Färger och mönster

Starka färger och mönster kan bli en distraktion och upplevas som stressande för personer med autism. Man kan även ha lätt för att ”fastna i” mönster.

Därför har vi valt att inreda utan intensiva mönster och med jordnära färger som enligt forskning också upplevs som harmoniska för människor med perceptionssvårigheter.

Hemtrevligt

För att skapa en riktig hemkänsla så har vi dolt alla ventilationssystem och sprinklers. Dels för att det ser trevligare ut – dels för att minimera mängden onödiga synintryck.

Alla lägenheter är utformade med två ingångar – en genom verksamheten och en direkt utifrån. Ingången utifrån kan användas av boende som stressas att gå igenom verksamheten eller för att stärka självständigheten hos boende som vill kunna exempelvis ta emot gäster själv.

Att skapa riktiga och trevliga hem med individen i fokus är en viktig del av Emramodellen, som du kan läsa mer om här.

8 frågor

att ställa när

du flyttar till

ett LSS-hem!

Bo Hejlskov Eelvén

Psykologen Bo Hejlskov Elvén tipsar:

8 frågor att ställa när du flyttar
till ett LSS-hem!

Klicka för att ladda ner