Att leva i ett Emrahem med AUTISM

Att leva med autism kan i många fall betyda att man är överkänslig mot en rad olika intryck. Till exempel starkt ljus och ljud, eller olika färger och mönster. I ett LSS-boende från Emrahus tar vi hänsyn till de boendes olika funktionsnedsättningar och överkänsligheter och skapar ett tryggt hem för såväl boende som för personal.

Här nedanför kan du läsa mer om hur vi arbetar för att bland annat skapa en trygg planlösning, kognitiv tillgänglighet, ljudisolering och belysning på våra LSS-boenden.

Trygg planlösning för personer med autism

Detaljbild från hall i ett LSS-boende. Små utrymmen eller ”återvändsgränder” gör att personer med autism kan känna sig trängda eller stressade vilket kan leda till onödig frustration eller i vissa fall stressande konflikter.

Vi har tagit fram våra trygga planlösningar tillsammans med psykologer och personal. Ingen av lägenheterna i våra LSS-boenden har en trång hall – hallen är i stället en del av vardagsrummet och vi markerar den genom ett annat golvmaterial. Vi har två ingångar till varje rum och har tagit bort alla trånga utrymmen.

Vi bygger dessutom alla Emrahem med utökad tillgänglighet – d.v.s. extra mycket utrymme i korridorer och rum. Det kan minska oron hos boende som blir stressade av möten i korridoren. Utökad tillgänglighet gör också att man kan bo kvar hela livet även om ens fysiska förutsättningar ändras.

Orientering

Detaljbild på kök i ett LSS-boende.Att orientera sig i vardagen kan vara en utmaning för personer med autism eftersom de kämpar med att sortera intrycken de möter från olika håll.

Därför går det att utrusta alla lägenheter i våra LSS-boenden med kloka hjälpmedel. Vi använder bland annat belysning för att hjälpa de boende orientera sig. När man exempelvis vill äta hjälper en äta-mat-knapp den boende att dämpa belysningen i övriga lägenheten för att skapa ro och fokus under måltiden.

Nattetid kan man trycka på gå-på-toaletten-knappen. Då tänds belysningen i badrummet, något dämpat för att inte lysa för starkt, och hjälper den boende att orientera sig och hitta till toaletten.

Vi har tagit fram en trygg planlösning där olika platser i lägenheten är ämnade för olika aktiviteter. Det finns utrymme för umgänge eller avslappning. Utrymme finns för matplats och ett utrymme för läsplats.

Ljudisolerade LSS-boenden

Personer med autism kan uppleva stress av olika ljud. Framförallt eftersom det kan vara svårt att sortera bland olika ljud och därför upplevs alla ljud lika starkt. Därför kan det vara viktigt med ett väl ljudisolerat LSS-boende.

Våra Emrahem är väldigt täta eftersom vi bygger dem som klimatsmarta passivhus. Därmed är de också mycket tystare än vanliga hus. Genom färre ljud från grannen eller korridoren skapas lugn och harmoni – och mindre stress för de som är ljudkänsliga.

Genomtänkt belysning för personer med autism

Bild som visar en ljusramp på ett LSS-boende.Många personer med autism är överkänsliga för ljus. Starkt ljus blir stressande eftersom den boende kan uppfatta det som hoppande eller flimrande. Med rätt belysning i ett LSS-hem, kan vi minska störande och stressande intryck och istället skapa lugn och harmoni.

Alla våra lägenheter har ett mjukt allmänljus från en ljusramp längst väggen. Den justeras automatiskt efter dagsljuset för att hela tiden skapa ett behagligt inomhusljus utan för skarpa ljuskontraster som kan upplevas som problematiskt för vissa med en funktionsnedsättning som autism.

Vi använder ljuspunkter för att rikta uppmärksamheten på olika aktiviteter såsom laga mat, äta mat, sova osv. Ljuset har olika temperatur för att underlätta om den boende vill koncentrera sig bättre eller få hjälp att slappna av. Vi kan simulera kvällsljus vid ljusa sommarkvällar för att underlätta sänggående.

Alla ljuskällor är av bra LED – det flimrar nämligen inte som exempelvis ljusrör kan göra.

Inomhusklimat

Allergi och hösnuva kan vara extra stressande för någon med autism eftersom de upplever alla fysiska intryck starkare.

Eftersom vi bygger våra LSS-boenden som passivhus filtrerar ventilationssystemet inomhusluften. Det gör den väldigt ren och därmed också fri från pollen och partiklar. Ventilationen vi använder är dessutom tystare.

Eftersom ventilationen är bättre än i vanliga hus gör den hälsosamma inomhusluften att boende och personal blir både friskare och piggare.

Trygghet

Tryggheten handlar ofta om att öka känslan av självbestämmande och minska onödig stress. Alla lägenheterna är flexibla. Via vårt dotterbolag Boet kan vi erbjuda ett digitalt verksamhetsstöd för att möjliggöra en ökad självständighet utifrån den boendes personliga förutsättningar.

I planlösningen minskar vi stress genom att ta bort onödigt trånga utrymmen. Genom att vi exempelvis markerar ut en hall genom avvikande golvmaterial (istället för en trång hall med väggar) så bygger vi in trygghet för de boende som kan bli stressade av att ha andra människor för nära inpå men som samtidigt behöver hjälp vid på- och avklädning i hallen.

Dörrarna i korridoren är förskjutna så att man inte har en dörr mitt emot sin egna dörr i korridoren. Erfarenhet har visat att boende kan uppleva en dörr mitt emot som stressande vilket leder till mer isolering på grund av social ångest eller ovissheten kring vad man möts av när man öppnar sin dörr.

Med hjälp av ett passersystem så kan obehöriga inte komma in och personalen kan via video se vem som ringer på dörren.

Färger och mönster

Starka färger och mönster kan bli en distraktion och personer med autism kan uppleva dem som stressande. De kan även ha lätt för att ”fastna i” mönster.

Därför har vi valt att inreda utan intensiva mönster och med jordnära färger. Enligt forskningen upplever människor med perceptionssvårigheter sådana färger som harmoniska.

Hemtrevligt

För att skapa en riktig hemkänsla så har vi dolt alla ventilationssystem och sprinklers. Dels för att det ser trevligare ut – dels för att minimera mängden onödiga synintryck.

Alla lägenheter är utformade med två ingångar – en genom verksamheten och en direkt utifrån. Ingången utifrån kan boende som stressas av att gå genom verksamheten använda. Den stärker också självständigheten hos boende som vill kunna exempelvis ta emot gäster själv.

Att skapa riktiga och trevliga hem med individen i fokus är en viktig del av Emramodellen, som du kan läsa mer om här.

Film från ett Emrahem

8 frågor

att ställa när

du flyttar till

ett LSS-hem!

Bo Hejlskov Eelvén

Psykologen Bo Hejlskov Elvén tipsar:

8 frågor att ställa när du flyttar
till ett LSS-hem!

Klicka för att ladda ner