Koncernen

Emrahus ingår i en koncern med flera andra bolag. Emrahus AB är vårt moderbolag, under den hittar du Emrahus Projektutveckling och ett gäng andra bolag. Emrahus AB har också ett antal ägare som du kan läsa om på den här sidan.

 

Ägare

RB Gruppen AB är vår VD Robin Berkhuizens bolag som är huvudägare i Emrahus AB och dess dotterbolag. Via RB Gruppen AB gör Robin också bostadskoncept, främst radhus, via sitt helägda dotterbolag Kvarteret Morgondoppet AB.

RB Gruppen äger 50,1% av Emrahus AB.

 

 

Balder Sverige AB äger, förvaltar och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter och hotell i Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Storbritannien och Norge och skapar attraktiva och trygga områden för människor att bo i och där nya affärer utvecklas.

Balder Sverige AB är delägare i Emrahus sedan januari 2021 och äger 33,2%.

 

Hexiron AB är ett privatägt investeringsbolag med placeringar i direktägda fastigheter, räntebärande papper samt noterade och onoterade bolag. Sedan 2008 har Hexiron AB investerat i ett 20-tal onoterade bolag. Strategin är att hitta bolag med starkt ledningsteam och tydlig marknadsposition. Bolaget ägs av Håkan Ekstrandh, som också är styrelseledamot. Hexiron AB äger 12% av Emrahus AB.

 

Utöver de ovan ägs 4,7% av Emrahus AB även av Gluggen Invest, samt övriga i styrelse och anställda i koncernen. Har du några frågor om vår koncernstruktur är du varmt välkommen att kontakta oss.

Dotterbolag

Boet är ett digitalt verksamhetsstöd som underlättar både för den som bor och för den som jobbar på en bostad med särskild service enligt LSS. Boet kan öka livskvalitén för den boende och förbättra arbetsmiljön för personalen. Men Boet kan också säkerställa att kvaliteten i verksamheten utvecklas systematiskt och fortlöpande.

Idén om boet föddes på Emrahus för flera år sedan. Under utvecklingsarbetet har det knoppats av till ett eget bolag (Välfärdsteknik i Sverige AB) som driver arbetet vidare. Emrahus äger 56,8% av aktierna.

 

I bolaget Flygeltofta Gård finns den fastighet där vi har vårt kontor.

 

I koncernen finns även Emrahus Holding AB med dotterbolag. De LSS-bostäder vi själva äger och förvaltar ingår här.

Årsredovisning

Emrahus års- och koncernredovisning 2022. Ladda ner pdf här.