Emrahem – vad är det?

Bostad med särskild service, BmSS, ofta kallat LSS-boende, är en insats enligt lagen om särskilt stöd för vissa funktionshindrade. Ett Emrahem är ett klokare och schysstare LSS-boende, fyllt av genomtänkta lösningar för att hjälpa de boende att känna sig mer självständiga. På så sätt kan vi minska stressen för de boende och låta dem bli mer delaktiga i vardagen.

Med hjälp av forskning och psykologi, har vi skapat en miljö i lugna jordnära färger utan kompromisser på trygghet och kvalitet.

Klicka på ikonerna för att läsa mer!

Hjälpmedel

Vi kan utrusta alla Emrahem med en massa kloka hjälpmedel. Till exempel ett inbyggt belysningssystem som tillval som gör att de boende kan få hjälp att orientera sig i vardagen.

Med hjälp av knappar med tydliga piktogram kan en boende välja att exempelvis använda köket eller äta. När man trycker på äta-mat-knappen så dämpar det belysningen i övriga lägenheten för att skapa ro och fokus under måltiden.

Ljuset i lägenheten kan vi anpassa automatiskt efter dagsljuset för att skapa bästa möjliga inomhusljus. Vid ljusa sommarkvällar kan man dämpa ljuset till ”kvällsljus” och simulera natt, med hjälp av solavskärmning, för att hjälpa till vid sänggående.

Ljuset på toaletten tänds gradvis vilket är bra om den boende blir stressad av starkt ljus.

Luft & miljö

Vi bygger alla våra Emrahem som klimatsmarta passivhus. Det ger en massa fördelar. Självklart för vår miljö. Men också för inomhusluften.

Eftersom våra hus byggs som passivhus filtrerar ventilationssystemet all in-luft. På så sätt blir inomhusluften väldigt ren och fri från pollen och partiklar.

Dessutom är ventilationen generellt bättre än i vanliga hus vilket skapar piggare och friskare boende och personal. Passivhustekniken bidrar även till att huset håller en jämn temperatur, vilket är bra för den som är känslig för temperaturförändringar.

Tyst & behagligt

Eftersom vi bygger våra Emrahem som klimatsmarta passivhus så är husen väldigt täta. Det gör dem även väldigt tysta.

Täta väggar och dörrar stänger ute stressande ljud från korridorer eller grannlägenheter så att de boende upplever varje lägenhet som väldigt lugn. Vi uppfyller alltid en hög ljudklass i våra boenden och jobbar noggrant med att inget ljud ska kunna färgas mellan lägenheterna. Både de som har behov av att vara högljudda och de som är ljudkänsliga ska kunna leva under samma tak.

Även installationer som t.ex. ventilation ska vara tysta. Ett konstant surrande kan ljudkänsliga personer uppfatta som stegrande.

Tryggt

I våra Emrahem handlar tryggheten mycket om att kunna förutse vad som händer och undvika stressiga situationer.

Planlösningen är utarbetad med psykologer för att bygga bort konflikter. Genom att ta bort trånga utrymmen i exempelvis hallen kan den boende utan problem ha upp till två i personalen med vid på- och avklädning.

Vi har byggt in ett passersystem som säkerställer att obehöriga inte kommer in i huset. Personalen kan med hjälp av video se vem som ringt på utifrån.

Hemtrevligt

Alla Emrahem-lägenheter är byggda för att fungera som riktiga hem. Ventilation och sprinklersystem är exempelvis helt dolda. Dels för att det ser trevligare ut, men också för att de boende kan uppfatta tecken på ventilationsrör eller sprinklers som onödiga – och därmed stressande – visuella intryck.

Tillsammans med personal har vi även utformat platser för scheman och administrativa verktyg så att de känns naturliga i miljön.

Forskning visar att vissa personer kan uppleva skarpa färger och mönster som stressande. Därför använder vi bara jordnära färger i den fasta inredningen.

Varje lägenhet har två ingångar. En från korridoren i boendet, men också en rakt utifrån. Den kan användas dels för hyresgäster som stressas av att gå igenom verksamheten eller för de som kan och vill ta emot gäster genom en egen ingång.

Att skapa riktiga hem med individen i fokus är en viktig del i Emramodellen, som du kan läsa mer om här.

Välplanerat & lugnt

Planlösningarna i våra Emrahem är utarbetade med psykologer och personal. Målet har varit att bygga bort konflikter och stressande situationer för de boende genom att ta bort trånga utrymmen och ”återvändsgränder”.

Varje rum har två in-och-utgångar vilket tar bort risken för konflikter och onödig stress. Man kan alltid backa och lämna en stressig situation.

Vi har förskjutit dörrarna i korridoren så att man aldrig har en dörr mitt emot sin egen. Erfarenhet har visat att de boende kan uppleva en dörr mitt emot sin egen som stressande vilket kan leda till högre isolering på grund av social ångest eller eftersom ovissheten kring vad man möts av utanför dörren kan vara obehaglig.

Alla Emrahem är byggda med ”utökad tillgänglighet”. Det betyder extra mycket utrymme i alla rum och korridorer. Vilket också gör att du kan bo kvar hela livet, även om dina fysiska förutsättningar ändras.

På så vis försöker vi bygga in lugn och trygghet i själva planlösningen.

Hjälpmedel

Hjälpmedel

Vi kan utrusta alla Emrahem med en massa kloka hjälpmedel. Till exempel ett inbyggt belysningssystem som tillval som gör att de boende kan få hjälp att orientera sig i vardagen.

Med hjälp av knappar med tydliga piktogram kan en boende välja att exempelvis använda köket eller äta. När man trycker på äta-mat-knappen så dämpar det belysningen i övriga lägenheten för att skapa ro och fokus under måltiden.

Ljuset i lägenheten kan vi anpassa automatiskt efter dagsljuset för att skapa bästa möjliga inomhusljus. Vid ljusa sommarkvällar kan man dämpa ljuset till ”kvällsljus” och simulera natt, med hjälp av solavskärmning, för att hjälpa till vid sänggående.

Ljuset på toaletten tänds gradvis vilket är bra om den boende blir stressad av starkt ljus.

Luft & miljö

Luft & miljö

Vi bygger alla våra Emrahem som klimatsmarta passivhus. Det ger en massa fördelar. Självklart för vår miljö. Men också för inomhusluften.

Eftersom våra hus byggs som passivhus filtrerar ventilationssystemet all in-luft. På så sätt blir inomhusluften väldigt ren och fri från pollen och partiklar.

Dessutom är ventilationen generellt bättre än i vanliga hus vilket skapar piggare och friskare boende och personal. Passivhustekniken bidrar även till att huset håller en jämn temperatur, vilket är bra för den som är känslig för temperaturförändringar.

Tyst & behagligt

Tyst & behagligt

Eftersom vi bygger våra Emrahem som klimatsmarta passivhus så är husen väldigt täta. Det gör dem även väldigt tysta.

Täta väggar och dörrar stänger ute stressande ljud från korridorer eller grannlägenheter så att de boende upplever varje lägenhet som väldigt lugn. Vi uppfyller alltid en hög ljudklass i våra boenden och jobbar noggrant med att inget ljud ska kunna färgas mellan lägenheterna. Både de som har behov av att vara högljudda och de som är ljudkänsliga ska kunna leva under samma tak.

Även installationer som t.ex. ventilation ska vara tysta. Ett konstant surrande kan ljudkänsliga personer uppfatta som stegrande.

Tryggt

Tryggt

I våra Emrahem handlar tryggheten mycket om att kunna förutse vad som händer och undvika stressiga situationer.

Planlösningen är utarbetad med psykologer för att bygga bort konflikter. Genom att ta bort trånga utrymmen i exempelvis hallen kan den boende utan problem ha upp till två i personalen med vid på- och avklädning.

Vi har byggt in ett passersystem som säkerställer att obehöriga inte kommer in i huset. Personalen kan med hjälp av video se vem som ringt på utifrån.

Hemtrevligt

Hemtrevligt

Alla Emrahem-lägenheter är byggda för att fungera som riktiga hem. Ventilation och sprinklersystem är exempelvis helt dolda. Dels för att det ser trevligare ut, men också för att de boende kan uppfatta tecken på ventilationsrör eller sprinklers som onödiga – och därmed stressande – visuella intryck.

Tillsammans med personal har vi även utformat platser för scheman och administrativa verktyg så att de känns naturliga i miljön.

Forskning visar att vissa personer kan uppleva skarpa färger och mönster som stressande. Därför använder vi bara jordnära färger i den fasta inredningen.

Varje lägenhet har två ingångar. En från korridoren i boendet, men också en rakt utifrån. Den kan användas dels för hyresgäster som stressas av att gå igenom verksamheten eller för de som kan och vill ta emot gäster genom en egen ingång.

Att skapa riktiga hem med individen i fokus är en viktig del i Emramodellen, som du kan läsa mer om här.

Välplanerat & lugnt

Välplanerat & lugnt

Planlösningarna i våra Emrahem är utarbetade med psykologer och personal. Målet har varit att bygga bort konflikter och stressande situationer för de boende genom att ta bort trånga utrymmen och ”återvändsgränder”.

Varje rum har två in-och-utgångar vilket tar bort risken för konflikter och onödig stress. Man kan alltid backa och lämna en stressig situation.

Vi har förskjutit dörrarna i korridoren så att man aldrig har en dörr mitt emot sin egen. Erfarenhet har visat att de boende kan uppleva en dörr mitt emot sin egen som stressande vilket kan leda till högre isolering på grund av social ångest eller eftersom ovissheten kring vad man möts av utanför dörren kan vara obehaglig.

Alla Emrahem är byggda med ”utökad tillgänglighet”. Det betyder extra mycket utrymme i alla rum och korridorer. Vilket också gör att du kan bo kvar hela livet, även om dina fysiska förutsättningar ändras.

På så vis försöker vi bygga in lugn och trygghet i själva planlösningen.