Att leva i ett Emrahem med FYSISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Självständighet

Alla lägenheter är utformade med två ingångar. Ingången utifrån kan användas för att stärka självständigheten hos boende som vill kunna exempelvis ta emot gäster själv.

Med hjälp av knappar med tydliga piktogram kan en boende välja att exempelvis använda köket eller äta. När man trycker på äta-mat-knappen så dämpas belysningen i övriga lägenheten för att skapa ro och fokus under måltiden.

Nattetid kan man trycka på gå-på-toaletten-knappen. Då tänds belysningen i badrummet, något dämpat för att inte lysa för starkt, och hjälper den boende att orientera sig.

Planlösning & tillgänglighet

Alla Emrahem är byggda med utökad tillgänglighet – det betyder att korridorer och övriga utrymmen är extra stora, trösklar låga och dörrar breda. Det innebär också att alla gångar och ytor runt huset är breda och har minimal lutning. Det gör att tillgängligheten för rullstol är utmärkt både i och utanför bostaden. Det betyder även att man kan bo kvar hela livet även om ens fysiska förutsättningar ändras.

Det är förberett att installera lift i varje lägenhet.

Exempel på ett av våra Emrahem

Här nedan ser ni ett exempel på hur våra Emrahem kan se ut. Vår projektledare Magnus pratar också lite kort om tillgängligheten.

 

Läs gärna mer detaljerad information om hur det är att leva i ett Emrahem med
AUTISM  
I    INTELLEKTUELL FUNKTIONSNEDSÄTTNING    I   FÖRVÄRVAD HJÄRNSKADA.

8 frågor

att ställa när

du flyttar till

ett LSS-hem!

Bo Hejlskov Eelvén

Psykologen Bo Hejlskov Elvén tipsar:

8 frågor att ställa när du flyttar
till ett LSS-hem!

Klicka för att ladda ner