Att leva i ett Emrahem med FYSISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Att leva med en fysisk funktionsnedsättning kan skapa flera utmaningar i vardagen. Ett tillgängligt boende kan underlätta för personer med någon form av funktionsnedsättning att leva självständigt.

Här nedanför kan du läsa mer om hur vi arbetar för att skapa tillgänglighet och självständighet i våra LSS-boenden.

Självständighet

Det är viktigt att kunna känna självständighet även när man lever med en funktionsnedsättning. Alla lägenheter i våra LSS-boenden är utformade med två ingångar. Den boende kan använda ingången utifrån om de till exempel vill kunna ta emot gäster själv.

Med hjälp av knappar med tydliga piktogram kan en boende välja att exempelvis använda köket eller äta. När de trycker på äta-mat-knappen så dämpar det belysningen i övriga lägenheten för att skapa ro och fokus under måltiden.

Nattetid kan man trycka på gå-på-toaletten-knappen. Då tänds belysningen i badrummet, något dämpat för att inte lysa för starkt, och hjälper den boende att orientera sig.

Planlösning & tillgänglighet

Bild på hall markerad med olika material för ökad tillgänglighet. Ett stöd för personer med funktionsnedsättning.Alla Emrahem är byggda med utökad tillgänglighet, vilket kan vara en särskild hjälp för personer med en fysisk eller intellektuell funktionsnedsättning. Det betyder att korridorer och övriga utrymmen är extra stora, trösklar låga och dörrar breda. Det innebär också att alla gångar och ytor runt huset är breda och har minimal lutning. Det gör att tillgängligheten för rullstol är utmärkt både i och utanför bostaden. Det betyder även att man kan bo kvar hela livet även om ens fysiska förutsättningar ändras.

Det är förberett för att installera lift i varje lägenhet.

Exempel på ett av våra Emrahem

Här nedan ser ni ett exempel på hur våra Emrahem kan se ut. Vår projektledare Magnus pratar också lite kort om tillgängligheten.

 

Läs gärna mer detaljerad information om hur det är att leva i ett Emrahem med
AUTISM  
I    INTELLEKTUELL FUNKTIONSNEDSÄTTNING    I   FÖRVÄRVAD HJÄRNSKADA.

8 frågor

att ställa när

du flyttar till

ett LSS-hem!

Bo Hejlskov Eelvén

Psykologen Bo Hejlskov Elvén tipsar:

8 frågor att ställa när du flyttar
till ett LSS-hem!

Klicka för att ladda ner