Föreläsning LSS & Utbildning

Robin Berkhuizen, VD på Emrahus, håller föreläsningar på LSS-konferenser, evenemang, kommuner och utbildningar om kloka och schyssta LSS-bostäder och miljösmart byggande. Han håller även i utbildningar för kommuner inför byggandet av nya LSS-bostäder. 

Är du intresserad av att boka Robin som föreläsare, moderator eller för utbildning? Hör av dig till Mikaela! mikaela@emrahus.se, 072-968 39 99.

 

Robin Berkhuizen som föreläsare

Porträtt Robin BerkhuizenNär Robin gick upp på scen för att berätta om våra Emrahem för första gången var han så nervös att han nästan övervägde att ställa in. Men bara nästan. Och tur är det, för idag är han en välbokad och uppskattad föreläsare och moderator på bygg- och LSS-konferenser. Alltid med höga betyg från åhörarna – både vad gäller underhållningsvärde och kunnighet.

Robin har även startat det uppmärksammade initiativet Funtionshinderbanan tillsammans med psykologen Bo Hejlskov Elvén där han årligen cyklar 80 mil för fler och bättra LSS-bostäder.

Robin har fyra olika föreläsningar som han kan anpassa efter ditt evenenemang, samt två olika utbildningar för kommuner som ska bygga LSS-bostäder.

Kommande föreläsningar och mässor

28 november – VD-Robin ska prata på ”Framtidens behovsanpassade LSS-boende” i Stockholm. Mer info kommer så småningom här.

23 januari – Vi har vårt LSS-seminarie ”Kafferepet” i Västerås. Mer info kommer inom kort.

Webbinarium: Bygga för individ, samhälle och natur.

2020 körde Robin en matig inspirationsutbildning online med tips att tänka på när man ska bygga LSS-bostäder.

Webinariet handlar om allt från kognitiv tillgänglighet, planlösningar och miljösmarta hållbara val. Vi har fått flera frågor om när nästa tillfälle är och just nu har vi inget datum spikat. Men anmäl gärna ditt intresse och läs mer här:

Intresseanmäl dig till vårt webbiniarium här!

Föreläsning: "Framtidens LSS-bostäder"

Många LSS-hem är idag inte alls så pass anpassade för de boende som de skulle kunna vara. Hemmet bör fungera som ett stöd – inte ett hinder i vardagen.

Med ett inkluderande designtänk kan planlösningar, tekniska hjälpmedel, klimatsmarta lösningar samt ljud och ljus skapa enorm skillnad för personer med särskilda behov och kognitiva funktionsnedsättningar. Robin berättar om de lärdomar Emrahus gjort från samtal med psykologer och arbetsterapeuter i utformningen av framtidens LSS-boenden.

Föreläsning: "Att cykla 80 mil för fler LSS-hem"

föreläsning LSS2017 tog Robin initiativet till den uppmärksammande Funktionshinderbanan där han cyklar 80 mil för fler och bättre LSS-bostäder. Det var en liten idé som växte till en rörelse som flera medier har uppmärksammat.

Robin berättar om hur en liten idé tog spinn och växte, vad vi lärde oss och hur man kan prata om LSS även när man cyklar vilse på en skogsstig i djupaste Småland.

Föreläsning: "Passivhus och LSS-bostad"

föreläsning LSSAtt bygga en LSS-bostad som passivhus är väldigt fiffigt. Inte nog med att det är energisnålt och klimatsmart, det har också en massa fördelar som är extra nyttiga för intryckskänsliga personer. Passivhus är väldigt täta och därmed väldigt tysta vilket är extra bra för boende med ljudkänslighet. Ett passivhus har också ett ventilationssystem med väldigt frisk luft och alltid en jämn inomhustemperatur.  Robin guidar lyssnarna genom alla de bonusfördelar ett passivhus har för personer med funktionsnedsättning och intryckskänslighet.

Föreläsning: "Ett klokt passivhus för alla"

Passivhus  är en miljövänlig, energismart och klimatsmart byggteknik som bygger bort behovet av extra värmekällor till huset. Ofta räcker värmen från de som bor i huset för att värma det. Det ger ju också låga driftkostnader. Det finns en rad med fördomar mot passivhus som Robin gärna reder ut medan han också förklarar varför framtidens bostäder behöver vara klimatsmarta passivhus.

Utbildning: "Att tänka på när man ska bygga LSS-bostad"

Utbildning LSSDen här utbildningen riktar sig till mindre kommuner som ska bygga LSS-boende men som inte har så mycket erfarenhet av den typen av byggande – kanske var det längesedan kommunen byggde en LSS-bostad.

Utbildningen berör kognitiv tillgänglighet, byggtips, upphandlingsråd, hur planlösningar ska utformas och liknande. Innehåll och längd (halv/heldag) kan vi anpassa beroende på kommunens behov.

Utbildning: "Funktionsprogram"

Utbildning LSSDetta är en mer omfattande utbildning för större kommuner som vill ta fram ett Funktionsprogram – där kommunen definierar hur LSS-bostäderna i kommunen ska utformas.

Robin delar med sig av sin erfarehnet från utformning och byggande både avseende byggtekniska lösningar men också hur man kan skapa kognitivt tillgängliga gruppbostäder. Utbildningen anpassas efter kommunens behov.

 

Är du intresserad av att boka Robin som föreläsare, moderator eller för utbildning? Hör av dig till Mikaela! mikaela@emrahus.se, 072-968 39 99.