Emramodellen

modell_200203IndividSamhälleNatur

Emramodellen är vårt viktiga verktyg – det hjälper oss att aldrig tappa fokus från vårt uppdrag. Vi konceptutvecklar och bygger LSS-hem för individen, samhället och naturen. Alla delarna hänger ihop och kompromissar vi på någon del så går det ut över övriga.

Individ

modell_200203IndividSamhälleNatur

De som bor i våra Emrahem är viktigast. För dem ska vi bygga världens klokaste, schysstaste och mysigaste LSS-hem där den fysiska omgivningen alltid fungerar som ett stöd, inte ett hinder, i vardagen. Och där vi ger dem möjlighet att leva ett liv som alla andra.

1 Kognitiv
tillgänglighet
2 Riktiga hem
3 Planlösning

Samhälle

modell_200203IndividSamhälleNatur

För oss handlar samhällsansvaret om att minimera bristen på LSS-bostäder som får onödigt stora konsekvenser, inte minst för de som får vänta oskäligt länge i kö på en lägenhet.

Idag finns det brist på LSS-lägenheter i mer än hälften av landets kommuner och många kommuner får betala dyra viten till staten när de inte kan erbjuda LSS-bostäder till sina invånare, vilket såklart går ut över alla medborgare.

1 Typhus
2 Granninfo
3 Hitta Tomter
4 Leverantörs-
partners
5 Utbilda kunden

Natur

modell_200203IndividSamhälleNatur

Vi vet att miljön inte mår bra och att byggbranschen har ett stort ansvar att ta. Inte minst för att minska spill, utsläpp och energiåtgång.

En bonus är att många av de miljökloka val vi gjort i våra byggled har lett till kortare byggtider och bättre bostäder för dem som ska flytta in i våra Emrahem.

1 Miljökloka
passivhus
2 Lätt att göra
bra tillval
3 Materialval
4 Upprepning