Passivhus och energihus – bara sunt förnuft

Vad är passivhus?

Passivhus är energisnåla hus med låg driftkostnad som återvinner värmen som redan finns i huset. Det gör att huset håller sig varmt under vinterhalvåret och svalt under heta sommarmånader. Dessutom med en aktiv ventilation som håller luften frisk. Jätteskönt för både hyresgäster och personal på ett LSS-boende.

Läs mer om varför passivhus är ett bra val för dig som ska bygga ett LSS-boende.

Hur fungerar ett passivhus?

I vanliga hus så går det åt onödigt mycket energi åt att värma upp själva huset. Mycket av varmluften smiter ut eftersom konstruktionen av huset inte är så tät. Det finns alltså massor av värmeenergi i vanliga hus som aldrig kommer till användning.

I ett passivhus återvinns värmen som finns i den utgående luften och överförs till den friska inkommande luften via ett ventilationssystem som kallas FTX (till- och frånluftssystem med värmeåtervinning). Då måste man bygga täta hus så att värmen inte läcker ut genom otäta fönster, dörrar och dåliga konstruktioner.

Vi bygger marknadens tätaste och mest välisolerade hus med termoblock från H+H. I våra passivhus har vi 40 cm isolering i grunden, 50 cm isolering i väggar och hela 65 cm isolering i tak. Med dessa förutsättningar tar vi enkelt tillvara på spillvärmen som naturligt finns i hushållet, från exempelvis hushållsmaskiner, belysning, hyresgästerna och solinstrålning.

Men utöver FTX-systemet och bra isolering jobbar vi även med solavskärmning och andra kloka tekniker för att kunna hålla ett jämt inomhusklimat oavsett årstid.

Frisk luft i passivhus

I ett vanligt hus måste du höja temperaturen för att kompensera den inkommande kalluften. Passivhuset har en aktiv FTX-ventilation som återvinner värmen i luften för att sedan värma upp den kalla inkommande luften. FTX-system kan återvinna upp till 94% av den redan befintliga värmen i förbrukad och redan uppvärmd luft. Ihop med välisolerad och tät konstruktion som inte pyser ut onödig värme kan du ha lägre inomhustemperatur och därmed spara energi.

Eftersom systemet inte är byggt på självdrag utan på aktiv ventilation så säkerställer du också att luften alltid är frisk. Det gör att boende och personal på ett LSS-boende håller sig friskare och piggare.

Passivhus på vintern

På våra norra breddgrader när vintern kommer med flera minusgrader och solen inte orkar hålla sig uppe så länge kan det behövas skjutas till energi för att klara uppvärmningen samt varmvattenproduktionen. I våra LSS-boenden använder vi oss vanligtvis av en luft/vatten-värmepump, men det finns även möjlighet att välja andra värmekällor, såsom bergvärme, fjärrvärme etc.

Passivhus på sommaren

I vanliga hus ökar inomhustemperaturen markant när det blir varmt ute, inte minst om det saknas något som motverkar värmeökning såsom solavskärmning eller AC. En sådan temperaturökning kan bli olidligt för intryckskänsliga hyresgäster i ett LSS-boende.

I ett passivhus kan man lättare kontrollera inomhustemperaturen. Den välplanerade, täta och välisolerade konstruktionen med hjälp av bl.a. solavskärmning gör det möjligt att hålla en jämn temperatur i byggnaden på sommaren, men även på vintern. Man brukar säga att riktlinjerna är att ett passivhus inte bör inte överstiga 26°C under mer än 10% av 6 månader.

Vi reder ut begreppen: nollenergi, plusenergi, lågenergi eller passivhus?

Ja, det finns många begrepp som just nu används för att benämna ett hus med lägre energiåtgång. Vi reder ut begreppen här.

Passivhus är en byggnad som har så låga värmeförluster vid dimensionerande utetemperatur, att den värme som då behövs kan bäras in med den luft som krävs för hygienbehovet. Det finns särskilda krav som måste uppfyllas för att hus ska få kallas passivhus.
Nära Nollenergihus är den kravnivå som ska gälla all nyproduktion år 2020 enligt ett direktiv från EU.

Nollenergihus är en byggnad som utöver att uppfylla kraven för passivhus inte använder mer energi under året än vad den själv tillför.

Plusenergihus: Hus som producerar sin egen energi från exempelvis solceller men där överskottsenergin säljs tillbaks till elnätet.

Lågenergihus: benämning som inte är standardiserad. Används flitigt men har inga konkreta krav på sig. Vem som helst kan använda begreppet.

Läs mer om Passivhus och Energihus:

Feby
Intressegrupp Passivhus
Energimyndigheten
Building Future Institute
Wikipedia