Passivhus och energihus – bara sunt förnuft

Passivhus – hur fungerar det?

I ett vanligt hus finns massor av energi som aldrig kommer till användning. Kalluft utifrån sugs in i husets ventiler som senare värms av en värmekälla, för att vidare släppas ut igen när i nästa steg ny kall frisk luft skall tas in.

I ett passivhus använder vi ett FTX-system som på ett smart, enkelt och beprövat sätt återvinner värmen som finns i den utgående luften och överför den till den friska inkommande luften. För att kunna göra detta måste vi veta var den inkommande och utgående luften finns så att det inte bara läcker genom otäta fönster, dörrar och dåliga konstruktioner.

Vi bygger marknadens tätaste och mest välisolerade hus med vårt eget smarta Cten byggsystem. I våra passivhus har vi 40 cm isolering i grunden och hela 50 cm isolering i väggar och tak som ger Sveriges lägsta U-värde 0,082 och bästa klimatskal (enl. Energimyndighetens och Passivhuscentrums senaste marknadsöversikt). Med dessa förutsättningar så tar vi enkelt tillvara på spillvärmen som naturligt finns i hushållet och kommer från t.ex. hushållsmaskiner, belysning, de inneboende och solinstrålning. För tappvattensbehovet i våra passivhus sätter vi vakuumsolfångare på taket som hjälper till hela året, även om större delen av produktionen sker under sommarhalvåret. Totalt tillför solfångarna ca 50-60% av tappvattensbehovet hos en normal familj.

Passivhus på vintern

När vintern kommer med flera minusgrader och solen inte orkar hålla sig uppe så länge behöver vi skjuta till energi för att klara varmvattenproduktion och få lite hjälp med uppvärmningen. Det finns flera alternativ för hur detta kan gå till. Vill du inte göra någonting och ha en helt underhållsfri anläggning, kompletterar vi med en elpatron, mini värmepump eller mini jordvärmepump i FTX-systemet för att stödja ditt passivhus. Vill du hellre vara helt fri från eluppvärmning och därmed mindre beroende av din elleverantör så kan du också ha en vattenmantlad braskamin som både hjälper till med mysfaktorn och varmvatten. Vi kan också koppla upp huset till fjärrvärme om det finns i området. Allt handlar om vilka alternativ det finns där du vill bygga ditt passivhus och vilket alternativ som passar dig bäst.

Luft i passivhus

I ett hus med självdrag, eller mekanisk ventilation utan värmeåtervinning, måste du höja temperaturen för att kompensera draget som upplevs i den kalla inkommande luften. Passivhuset har en aktiv ventilation, FTX-ventilation, som gör att vi inte behöver förlita oss på självdrag med risk att delar av huset har sämre luft. Därtill har vi ett hus som är utan drag och där den inkommande, friska luften redan är varm då FTX återvinner upp till 94% av den redan befintliga värmen i förbrukad och redan uppvärmd luft. Ihop med fönster och ytterväggar utan kallras kan du ha lägre inomhustemperatur (spara energi) och ändå uppleva fantastisk komfort och inomhusklimat.

Ett steg längre än Passivhus – Nollenergihus och Plusenergihus

Ett passivhus är smart och genomtänkt eftersom vi återanvänder mycket av den energi som egentligen bara skulle gå helt förlorad, men vill du gå ett steg längre så kan vi hjälpa dig att även producera elektricitet!

Ett Energihus s.k. nollenergihus eller plusenergihus är ett hus som faktiskt producerar mer energi än det använder. För detta behöver vi solceller eller en vindgenerator som omvandlar naturens egna resurser till användbar elektricitet. Problemet är att vi med solkraft får en överproduktion under dagen då vi oftast inte är hemma och en underproduktion under kvällen då vi behöver elen som mest och med vindkraft får en allmänt ojämn produktion. Det finns idag inga vettiga fysiska lagringsmöjligheter för el så lösningen är att skapa ett avtal med din elleverantör om att få lagra elen i nätet, det vill säga köpa el när du behöver mer, och sälja när du överproducerar el i ditt Energihus.

Det finns många myter om passivhus men som du nu förstår är det här inga konstigheter. Men känner du ändå osäkerhet kan vi lugna dig med att vi på Emrahus är experter. Vi har tittat extra noggrant på hur man byggde förr och tagit tillvara på kunskap om värmelagring och isolering. Därefter har vi kombinerat den kunskapen med kunskap om nya material och produkter för att skapa ett modernt, energieffektivt boende i Passivhus och Energihus med fantastiskt inomhusklimat, där du dessutom bor med gott samvete.

Helt enkelt – passivhus är lika enkelt som smart.