Emrahus på Facebook Emrahus på Instagram Emrahus TV

Passivhus och lågenergihus – bara sunt förnuft och låga driftkostnader

Passivhus – hur fungerar det?

I ett vanligt hus finns massor av energi som aldrig kommer till användning. Kalluft utifrån sugs in i husets ventiler som senare värms av en värmekälla, för att vidare släppas ut igen när i nästa steg ny kall frisk luft skall tas in.

Passivhus är energisnåla hus med låg driftkostnad som på ett smart, enkelt och beprövat sätt återvinner värmen som finns i den utgående luften och överför den till den friska inkommande luften via ett FTX-system. För att kunna göra det måste vi veta var den inkommande och utgående luften finns så att det inte kan läcka genom otäta fönster, dörrar och dåliga konstruktioner.

Vi bygger marknadens tätaste och mest välisolerade hus med vårt eget smarta Cten byggsystem. I våra passivhus har vi 40 cm isolering i grunden och hela 50 cm isolering i väggar och tak, vilket enligt Energimyndighetens och Passivhuscentrums senaste marknadsöversikt ger Sveriges lägsta U-värde på 0,082 och Sveriges bästa klimatskal. Med dessa förutsättningar tar vi enkelt tillvara på spillvärmen som naturligt finns i hushållet och kommer från till exempel hushållsmaskiner, belysning, de inneboende och solinstrålning.

Det finns tyvärr många myter om passivhus som är just det; myter. Vi har tittat extra noggrant på hur det byggdes förr och tagit tillvara på kunskap om värmelagring och isolering. Tillsammans med den kunskapen har vi kombinerat kunskapen om nya material och produkter för att skapa ett modernt, energieffektivt passivhus med fantastiskt inomhusklimat, där du dessutom bor med gott samvete.

Helt enkelt – passivhus är lika enkelt som smart!

Passivhus på vintern

När vintern kommer med flera minusgrader och solen inte orkar hålla sig uppe så länge behövs det skjutas till energi för att klara varmvattenproduktionen samt få lite hjälp med uppvärmningen.

Det finns flera alternativ för hur detta kan gå till

  • Elpatron, mini värmepump eller mini jordvärmepump i FTX-systemet passar om du vill ha en helt underhållsfri anläggning i ditt passivhus.
  • Vattenmantlad braskamin om du vill vara helt fri från eluppvärmning och därmed mindre beroende av din elleverantör och som hjälper till med varmvatten samt mysfaktorn i ditt hem.
  • Fjärrvärme är också möjligt om det finns i området du ska bo.

Allt handlar om vilka alternativ det finns där du vill bygga ditt Passivhus och vilket alternativ som passar dig bäst.

Luft i Passivhus

I ett hus med självdrag, eller mekanisk ventilation utan värmeåtervinning, måste du höja temperaturen för att kompensera draget som upplevs i den kalla inkommande luften. Passivhuset har en aktiv ventilation så kallad FTX-ventilation, som gör att vi inte behöver förlita oss på självdrag med risk att delar av huset har sämre luft. Därtill har vi ett hus som är utan drag och där den inkommande, friska luften redan är varm då FTX återvinner upp till 94% av den redan befintliga värmen i förbrukad och redan uppvärmd luft. Ihop med fönster och ytterväggar utan kallras kan du ha lägre inomhustemperatur och därmed spara energi, och ändå uppleva fantastisk komfort och inomhusklimat.
Ett steg längre än Passivhus – Nollenergihus och Plusenergihus
Ett Passivhus är smart och genomtänkt eftersom det återanvänder mycket av den energi som egentligen bara skulle gått helt förlorad. Med Nollenergihus och Plusenergihus går det ta det ett till steg genom att producera elektricitet.
Nollenergihus och Plusenergihus producerar mer energi än det använder genom solceller eller vindgenerator som omvandlar naturens egna resurser till användbar elektricitet.

Läs mer om Nollenergihus och Plusenergihus!
Har du några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss!

Emrahus är medlemmar i:

Intressegrupp Passivhus
Arbetar med certifiering enligt den internationella standarden: www.igpassivhus.se

Sveriges centrum för Nollenergihus:
www.nollhus.se

Läs mer om Passivhus och Energihus:

Feby
Wikipedia
Villaportalen
Passivhuscentrum
Energimyndigheten
Emrahus – vanliga frågor
Intressegrupp Passivhus
Sveriges centrum för Nollenergihus

anbudsförfrågan

Besöksadress:
Flygeltofta Gård
Häljarp
Postadress:
Box 21
261 22 Landskrona
Tele: 0418 48 60 40
Epost: info@emrahus.se