Emramodellen

Vi bygger våra LSS-boenden utifrån Emramodellen. Det är riktlinjer som vi följer när vi bygger.

Vi vill att våra LSS-boenden ska vara hållbara. Det betyder att de ska vara bra för den boende, samhället och miljön.

Emra-modellen är därför indelad i tre viktiga delar:

1. Det ska bli bra för den boende

2. Det ska bli bra för samhället

3. Det ska bli bra för naturen

1. Det ska vara bra för den boende

Vi vill att våra LSS-lägenheter ska vara bra för den som ska bo där.

Därför frågar vi experter och personer med funktionsnedsättning om råd.

Här är några exempel från våra hus:

  • Alla rum och korridorer är extra stora
  • Varje rum har två dörrar. Då kan man lätt lämna rummet om man känner sig stressad.
  • Varje lägenhet är extra tyst och lugn. Då slipper man störiga ljud.
  • I sovrummet finns en knapp för att skärma av ljuset. Det gör att vissa somnar lättare.
  • Lägenheterna har ingen trång hall. Det gör det enklare för personal att hjälpa till med ytterkläder utan att trängas.
  • Det finns olika kloka hjälpmedel
  • Varje lägenhet ska vara hemtrevlig

2. Det ska bli bra för samhället

I många kommuner finns det bris på LSS-lägenheter. Då får många med funktionsnedsättning vänta länge i bostadskö.

Det tycker vi är dåligt. Vi vill att köerna ska bli kortare.

Kommunen får också betala böter om det finns brist på LSS-bostäder.

Därför har vi hittat sätt att bygga våra hus snabbare. Då kan kommunen bygga fler hus på kortare tid.

Det gör att kommunen slipper betala böter. Och bostadsköerna kan bli kortare.

3. Det ska bli bra för naturen

När man bygger nya hus så kan det ibland vara dåligt för miljön.

Alla våra hus byggs som passivhus. Det är ett miljövänligt hus.

Det behövs nästan ingen energi att värma huset.

Vad är ett Emrahem?