Marknaden för LSS-boenden är alldeles för bra

Läget ser gynnsamt ut för en LSS-specialist som Emrahus. Efterfrågan på LSS-boenden är nämligen riktigt hög – 48% av Sveriges kommuner har brist på den här typen av bostäder enligt Boverkets senaste bostadsmarknadsenkät. Det har dessutom sett ut så här i alla år sen Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade trädde i kraft 1994. Det tycker vi är förjävla dåligt.

Vår dröm är ett Sverige där vi inte behövs. Där samtliga kommuner har en balans, till och med ett litet överskott, i sina bestånd av LSS-boenden. En framtid där de anpassade bostäder som finns är utformade på ett sätt som gör att de som bor och jobbar där kan må så bra som möjligt. Att vi fortfarande befinner oss så långt bort från det målet tyder på ett systemfel.

Det finns framför allt två problem för den som har rätt till en plats på LSS-boende idag. Det första är att det inte finns tillräckligt många boenden. Individens rätt att få välja var och med vem hen vill bo försvinner därmed rakt ut genom fönstret. Många får vänta oskäligt länge på att få en lägenhet, och är man inte nöjd med var man hamnar så får man helt enkelt finna sig i det. Det andra problemet är att alldeles för många boenden inte är byggda på ett optimalt sätt för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Faktum är att de ofta utgör rena funktionshinderbanor.

I många år har vi kampanjat för att de här problemen ska tas itu med. Budskapet har varit tydligt: stärk kompetensen kring hur fysiska miljöer påverkar personer med kognitiva funktionsnedsättningar, och sätt spaden i marken för att få upp fler boenden. Det är långt ifrån omöjligt att åstadkomma med politisk vilja och en gnutta jävlar anamma.

Engagera dig med oss

Kommunerna har ett stort ansvar och spelar en viktig roll i den här frågan. Men regeringen kan inte bara passivt titta på när underskottet kvarstår år efter år. Vi tycker att de bör tillsätta en utredning för att avgöra vilka åtgärder som behövs för att bygga bort bristen på LSS-boenden. Tycker du som vi? Skriv på vår namninsamling idag.