Kvarteret Sockergränden, som består av ett LSS-boende byggt av Emrahus och en radhuslänga byggt av Emrahus systerbolag Morgondoppet, har blivit tilldelad Landskrona stads stadsbyggnadspris 2023. Projektet belönas för sina höga arkitektoniska värden och högt ställda ambitioner gällande estetik och hållbarhet.

LSS-boendet i Landskrona har tidigare blivit utnämnd till Årets Bygge 2023 i kategorin samhällsfastigheter och Årets Miljöbyggnad 2023. Det är ett kombinerat grupp- och serviceboende i två plan med en tegelfasad, sedumtak och detaljer i mässing, och verksamheten i boendet drivs av Landskrona stad. Huset är certifierat som passivhus enligt den internationella standarden (PHI) samt Miljöbyggnad Guld. De intilliggande radhusen har byggts med ett liknande arkitektoniskt uttryck för att ge kvarteret ett enhetligt utseende.

– Det känns jättebra. Utmärkelserna som vi redan har fått för LSS-boendet är väldigt fina och prestigefyllda, men som Landskronit blir jag extra stolt över att få det här erkännandet. Det ger mig och alla mina kollegor på Emrahus energi att fortsätta bygga fler och bättre LSS-boenden runt om i Sverige, säger Robin Berkhuizen, VD på Emrahus

LSS-boendet och radhusen är ritade av Anders Linde på Emrahus och Jakobsson/Pusterla Arkitekter.

– Kvarteret Sockergränden är värt att uppmärksamma utifrån flera perspektiv. Det har höga arkitektoniska ambitioner och ett tilltalande formspråk, och är dessutom miljömässigt hållbart. Särskilt intressant är hur byggnaderna är placerade för tt främja livet mellan husen och de sociala mötestillfällena i kvarteret, säger Jonas Nilsson, förvaltningschef för stadsbyggnadsförvaltningen på Landskrona stad.

Så här lyder stadsbyggnadsnämndens motivering:

”Stadsbyggnadspriset i Landskrona 2023 tilldelas kvarteret Sockergränden som består av flera olika byggnadsvolymer med höga arkitektoniska värden. Kvarteret är uppbyggt av ett fristående LSS- och serviceboende med 12 lägenheter samt 4 radhus med tillhörande komplementbyggnader. Byggnaderna är placerade på ett väl genomtänkt sätt där de sociala värdena och livet mellan husen har prioriterats. Mellanrummen ger särskilt intressanta och spännande upplevelser med mötesplatser där människan är i fokus.

Arkitektoniskt utmärker sig kvarteret genom robusta material och finkänslighet i detaljerna väl anpassat till Norra Borstahusens övergripande gestaltningstankar. Detaljer i skimrande mässing står i tilltalande kontrast till de massiva tegelfasaderna. Taklandskapet väcker uppmärksamhet genom sitt utmanande formspråk och materialval, likt en grön diamant. Även hållbarhetsambitionerna är högt ställda med certifieringar för både passivhus och miljöbyggnad guld för delar av kvarteret, vilket placerar projektet som ett av landets mest klimatsmarta nyproduktioner.”

Presskontakt

Mikaela Bjarve

Kommunikatör

mikaela@emrahus.se

072 - 968 39 99