Ett barn- och ungdomsboende i tvåplan och två hus som kombinerar gruppboende och daglig verksamhet är näst på tur när Emrahus lanserar sina senaste typhus. De nya typhusen gör det möjligt att skapa lösningar för kommuner och vårdbolag med särskilda utmaningar. Som alltid med de boende i fokus. Att bygga LSS-boenden som typhus är klokt. […]

Ett barn- och ungdomsboende i tvåplan och två hus som kombinerar gruppboende och daglig verksamhet är näst på tur när Emrahus lanserar sina senaste typhus. De nya typhusen gör det möjligt att skapa lösningar för kommuner och vårdbolag med särskilda utmaningar. Som alltid med de boende i fokus.

Visualisering av Gårdsbyn, drönarvy.

Att bygga LSS-boenden som typhus är klokt. Det kortar ner byggtiden, leder till minskade kostnader och gör det möjligt att dra lärdom av varje genomfört projekt. Det är dock viktigt att ständigt utveckla typhusen man bygger, med kunskap från ny forskning och erfarenheter från tidigare byggen. Dessutom måste man vara redo att lansera nya lösningar när marknaden behöver dem, vilket Emrahus nu gör med tre nya typhus.

– Det är alltid spännande att få koka ner allt vi lärt oss från tidigare hus för att skapa helt nya husmodeller. I två av de nya typhusen, som kombinerar LSS och dagligverksamhet, har vi dessutom valt att ta inspiration från formen på några av de villor Emrahus byggde som nystartat företag. Jag tycker att vi lyckats skapa rationella byggnader som kommer fungera mycket bra för både boende och personal samtidigt som de är arkitektoniskt intressanta, säger Anders Linde, arkitekt på Emrahus.

Gårdsbyn blir Sveriges första runda LSS-boende

Vem har sagt att LSS-boenden inte kan ha en spännande eller rent av utmanande arkitektur? Emrahus fortsätter visa att bostäder med särskild service kan vara precis lika estetiska som vanliga hus med Gårdsbyn, en byggnad som kombinerar boende och daglig verksamhet med en cirkulär form.

Gårdsbyns spännande formspråk handlar inte bara om estetik. Att bygga huset på det här viset för med sig speciella fördelar. Huset är avsett för en särskilt utmanande målgrupp som lätt kan gå vilse om de inte hålls under uppsikt, men har ett lika stort behov av frisk luft och motion som alla andra. Gårdsbyns form gör det möjligt att ha en grön innergård i byggnadens mitt – och för den som hellre rör på sig inomhus är det möjligt att gå runt hela byggnaden utan att kliva ut.

Visualisering av innergården.

Innergården kan anpassas för att möta de boendes behov.

Långbyns vackra vinklar en fröjd för ögat

Även Långbyn kombinerar ett gruppboende med daglig verksamhet, men med en annan form för att passa bättre på vissa tomter. Här är det husets vinklar och vågformade tak som bidrar med husets estetiska kvaliteter.

Visualisering av Långbyn, drönarvy.

– Det är viktigt för oss att visa att LSS-boenden kan vara vackra och kreativa i sin utformning. Personer med funktionsnedsättning ska också kunna bo i fina hus som har det där lilla extra. Hus ritade med kärlek helt enkelt, säger Robin Berkhuizen, VD på Emrahus.

Lek och bus på höjden i Sommarstugan

Sverige behöver fler barn- och ungdomsboenden. Emrahus har redan två olika typhus för den här målgruppen, Vårstugan och Storstugan, men båda dessa är enplanshus och passar inte på alla tomter. För att kunna bygga även på mindre tomter har de nu utvecklat Sommarstugan som är ett barn- och ungdomsboende på två plan.

Visualisering av Sommarstugan.

– Sommarstugan har en mycket kompakt volym som smälter in väl i villabebyggelse. Vi försöker alltid se hur vi kan ge de boende flexibilitet så de kan leva i sitt hem på sina egna villkor. Två våningar gör att det finns möjlighet att välja hur mycket man vill interagera med de andra som bor i huset, säger Erica Mårtensson, projektutvecklare på Emrahus.

Med dessa tre nya typhusen hoppas Emrahus kunna fortsätta bidra till att bygga bort bristen på LSS-boenden i Sveriges kommuner.

– Ständig utveckling med individen i fokus driver Emrahus framåt. Vi ska fortsätta leverera kloka och schyssta LSS-boenden över hela Sverige, anpassade efter de boendes behov, säger Robin Berkhuizen.

Presskontakt

Mikaela Bjarve

Kommunikatör

mikaela@emrahus.se

072 - 968 39 99

Fredrik Ahlberg

Kommunikatör

fredrik@emrahus.se

072 - 338 01 01