En gruppbostad byggd av LSS-specialisten Emrahus invigdes under onsdagen i Gunnilse. Huset, som är byggt som ett energieffektivt passivhus, är ritat för att vara både fysiskt och kognitivt tillgängligt och bidrar till att minska det stora underskottet på LSS-boenden i Göteborgstrakten. Humana kommer driva verksamheten i huset.

Göteborgs stad har i dagsläget en stor brist på LSS-boenden (även kallade bostäder med särskild service eller BmSS). Det leder till att många personer med funktionsnedsättning som bor i och omkring Göteborg får vänta oskäligt länge på en bostad. Kommunen har dock upprättat en plan för att bygga bort underskottet och räknar med att uppföra ett stort antal grupp- och serviceboenden under de kommande åren. För att lösa behovet behöver kommunen också köpa platser av externa leverantörer.

– Det finns en liknande brist i stora delar av landet, men det är glädjande att Göteborgs stad arbetar strategiskt för att lösa sitt underskott och att man ser hur privata aktörer kan hjälpa till. Jag är stolt över att vi nu har två boenden på plats i Göteborg som kan bidra till att flera personer med funktionsnedsättning får tillgång till ett modernt, hållbart och tillgängligt hem, säger Robin Berkhuizen, VD på Emrahus.

Det nybyggda BmSS-boendet i Gunnilse är ett suterränghus byggt på en kulle med utsikt över en tät träddunge. Fasaden i puts har brutits upp i två färger – falurött och ljusgrått – för att ge huset ett nättare utseende. Även taket är tudelat; ena halvan är ett grönt sedumtak, och den andra ett papptak som matchar den rödmålade putsen i färg.

– Det är jättekul att vi nu kan flytta in i huset och få i gång verksamheten, och det känns bra att vi kan stötta upp och möta de utmaningar som finns i den här regionen. Både Göteborgs stad och de omkringliggande kommunerna har ju ett stort behov av boenden, säger Sophia Cantby, regionchef på Humana.

Precis som alla Emrahus boenden är det nya huset ett certifierat passivhus. Det innebär att huset har en energiförbrukning som är en bra bit lägre än i ett vanligt flerbostadshus. Den täta konstruktionen och det avancerade, värmeåterbrukande ventilationssystemet innebär också att huset får en ovanligt bra luftkvalitet samt att lägenheterna blir ljudisolerade. Det ger en bättre inomhusmiljö för både de som bor och arbetar i huset.

Huset har sex lägenheter, personalytor och ett gemensamt utrymme där de boende och personalen kan umgås och laga mat tillsammans. Humana har redan tillträtt byggnaden och inom kort kommer de första hyresgästerna flytta in.

Presskontakt

Mikaela Bjarve

Kommunikatör

mikaela@emrahus.se

072 - 968 39 99