Säkra framtiden med fler energieffektiva hus

Ingen kan ha missat det faktum att vi just nu står inför en diger elkris. Samtidigt måste vi göra mer för att bekämpa klimatförändringarna, och en långvarig lågkonjunktur hotar runt hörnet. Med tanke på allt detta borde en sak stå högst upp på agendan hos alla som jobbar med samhällsbyggnad: energieffektivisering.

Samhället måste helt enkelt bli mer energieffektivt om vi ska klara framtidens utmaningar. Idag finns det dessutom många alternativ för att bygga energieffektiva hus. Byggnader som kräver mindre av elnätet och som ger en kraftigt reducerad driftkostnad. Varför fortsätter vi då bygga skolor, vårdboenden, gruppbostäder och idrottshallar med ordinarie energistandard?

Ett vanligt passivhus ligger ungefär 60% under myndighetskraven för energiförbrukning. Standardkraven ligger alltså långt ifrån vad som är möjligt att åstadkomma. Samtidigt ställer många kommuner krav på hållbara material och byggprocesser – men sällan på att byggnaderna ska vara energieffektiva. Det måste bli ändring på det här nu.

Vi anser att:

  • Regeringen bör införa ett minimikrav på byggnaders klimat- och miljöbelastning som utgår från ett livscykelperspektiv
  • Kommunerna behöver få stöd av Sveriges kommuner och regioner (SKR) för att kunna bli bättre kravställare vid markanvisningar
  • Regeringen bör stärka efterlevnaden av energireglerna i Boverkets byggregler genom att kontrollera uppmätta värden

Vi kan bygga samhällsfastigheter på ett sätt som möjliggör ett skäligt inomhusklimat till våra äldre, barn och personer med funktionsnedsättningar, samtidigt som vi bevarar planeten för framtida generationer. Men vi måste komma i gång nu.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete.

Läs mer om energieffektiva passivhus.