FUB och SKR verkar just nu för att kompetenslyftet inom LSS ska bli av. Det är positivt att den här debatten förs, men det finns en risk att ett ytterligare, allvarligt problem hamnar i skymundan: det utbredda underskottet på LSS-boenden. Det stämmer att de som jobbar på LSS-boenden behöver en stärkt kompetens och möjlighet att […]

Neurodesignern Isabelle Sjövall, Emrahus VD Robin Berkhuizen och psykologen Bo Hejlskov Elvén. Arkitekter över hela världen har gått ihop i initiativet Architects Declare, för att gemensamt kunna jobba för mer hållbarhetstänk inom branschen. Vi är inga arkitekter men har jobbat med hållbarhetsfrågor länge. Ända sedan starten 2008 faktiskt. Och vi tänkte dela med oss av […]