Barn- och ungdomsboende – boenderum. Emrahus som bygger LSS-boenden har tagit fram ett nytt typhus för ett barn- och ungdomsboende. Planlösning och material har noga valts ut tillsammans med en neurodesigner. Till skillnad från ett gruppboende är hela huset ens hem i mycket högre utsträckning. Därför blir det väldigt viktigt att alla utrymmen är hemlika. […]


Barn- och ungdomsboende – boenderum.

Emrahus som bygger LSS-boenden har tagit fram ett nytt typhus för ett barn- och ungdomsboende. Planlösning och material har noga valts ut tillsammans med en neurodesigner.

Till skillnad från ett gruppboende är hela huset ens hem i mycket högre utsträckning. Därför blir det väldigt viktigt att alla utrymmen är hemlika. Det är också viktigt att de boende kan vara utanför sina rum utan att tvunget behöva umgås med andra. Därför finns det flera allrum och TV-rum där man kan hänga.

Emrahus VD Robin Berkhuizen och produktutvecklaren Paula Fredh gjorde flera studiebesök och intervjuer i början av projektet. De spenderade även en heldag tillsammans med Isabelle Sjövall när det skulle börja skissas på boendet. Allt från material, färger och former på möbler diskuterades. Isabelle, som titulerar sig neurodesigner, är inredare i grunden men har senare kopplat på hjärnforskning på sitt arbete.

– Vi tillbringar 90% av vår tid inne i byggnader idag. Vi vill gärna tro att vi är väldigt moderna eftersom vi lever i en modern och digital värld, men vår hjärna inte har förändrats avsevärt på många tusentals år. Om vi använder det biologiska och evolutionära perspektivet när vi designar har vi stora möjligheter att påverka de miljöer vi befinner oss i, istället för att utsättas för dem. Design med medvetenhet och intention som baseras på forskning och fakta kan i mycket stor utsträckning påverka vår folkhälsa och livskvalitet, säger Isabelle Sjövall.

Bland det första man lägger märke till är de rundade väggarna som finns i korridoren och boenderummen. Runda hörn ger ett mjukare intryck och upplevs mindre hotfullt. Bakom ett hörn kan något gömma sig, men den rundade formen motverkar detta.

I boendet finns fem rum i lite olika storlekar och utformning. Det finns också ett stort gemensamt kök med två spisar där man kan laga mat tillsammans, och två uteplatser.

– Vi har försökt bygga in en flexibilitet med rummen, för att möta behoven hos både individen och verksamheten. Några boenderum ligger lite mer avsides och några har eget badrum, vilket är bra för den som är lite mer självständig eller har bacillskräck, säger produktutvecklaren Paula Fredh.

Boendet följer också en färgpalett som Isabelle Sjövall tagit fram. Alla färger påverkar oss på olika sätt. Tex kan grönt göra oss lugnare och blått mer fokuserade. Färger som rött eller gult är signalfärger och kan trigga vårt nervsystem och kroppens ”gaspedal”. Därför är dem bra att undvika i en miljö där man vill skapa ett lugn.

­– Ofta hamnar denna typ av boenden i skymundan när fokus istället blir krona per kvadratmeter. Ogenomtänkta miljöer kan faktiskt göra oss sjuka och minska vårt välmående, på bekostnad på individers hälsa och välbefinnande som fortsättningsvis också kostar samhället många miljarder varje år. Vi måste ta hand om varandra och tillsammans skapa den värld vi vill leva i, avslutar Isabelle Sjövall.

Ämnen: Nya typhus

Presskontakt

Mikaela Bjarve

Kommunikatör

mikaela@emrahus.se

072 - 968 39 99