Mats Jansson är sakkunnig utredare på Autism- och Aspergerförbundet och Lena Nylander är läkare och specialist i allmän psykiatri samt ledande expert på autismområdet. Lena har också ett anhörigperspektiv. I boken ”I den bästa av världar” beskriver de vad som behövs för att ett gruppboende som riktar sig till vuxna med autism eller intellektuell funktionsnedsättning […]

Barn- och ungdomsboende – boenderum. Emrahus som bygger LSS-boenden har tagit fram ett nytt typhus för ett barn- och ungdomsboende. Planlösning och material har noga valts ut tillsammans med en neurodesigner. Till skillnad från ett gruppboende är hela huset ens hem i mycket högre utsträckning. Därför blir det väldigt viktigt att alla utrymmen är hemlika. […]